Revista electrònica Quincacau Febrer 2018 – Demandes Plus Campus

Plus Campus: Maneres de fer, la UAB-Manera.

Les darreres informacions que heu anat rebent sobre el tema del Plus Campus i les conseqüències amb la manera de fer els pagaments de cara a la Declaració de la Renda, han deixat una cosa ben clara: les coses es poden fer molt bé, bé, malament, o la manera de la UAB.

Amb el tema del Plus Campus les coses es podien haver fet:

–       Molt bé. La UAB, arrel de la sentència sobre el Plus Campus pren la decisió de pagar els endarreriments al PAS Laboral i, per no haver de fer passar al PAS-F pels jutjats, els hi paga també. De la mateixa manera, i fent un exercici de l’equiparació de drets que predica, decideix iniciar el pagament del Plus Campus al personal de Capítol VI.

–       . La UAB accepta la proposta del Comitè d’Empresa i la Junta i fa un pagament a terminis dels endarreriments al PAS-L i al PAS-F i inicia el pagament al personal de Capítol VI.

–       Malament. La UAB paga només al PAS-L en aplicació de la sentència i ignora la resta de col·lectius.

–       UAB-Manera. La UAB paga de manera fraccionada els endarreriments al PAS-L, amb la connivència dels sindicats majoritaris, obliga el PAS-F a iniciar el periple judicial i ni vol parlar de pagaments a Capítol VI. El fet de fraccionar els pagaments obliga a fer declaracions complementàries al personal durant els anys que es trigui a completar el pagament dels endarreriments. Sí, preneu bona nota de com es fan les declaracions complementàries, doncs els propers anys caldrà repetir-ho, tot gràcies a la UAB-Manera.