Revista electrònica Quincacau Juliol 2018 – Lliure? Formem!

Per una UAB lliure de violència de gènere i desigualtats formem en aquesta matèria per no lamentar-nos després.

Hem finalitzat el període de postanàlisi electoral i ja estem treballant per una UAB que rebutgi la violència masclista i la desigualtat de gènere i, per això, creiem que és molt important la formació en aquest aspecte.

No és aliè que la sentència de la manada de Navarra, els abusos sexuals del seu capataz a 400 treballadores del camp a Huelva o la recent violació grupal a Molins de Rei i la de Canàries (la “nueva manada”), han fet que les dones surtin al carrer per demanar seguretat i legislació en aquest aspecte. Des dels CAU pensem que la legislació només contribueix a parametritzar els fets i judicialitzar-los i no només ens cal això, sinó també formar i educar la societat.

És inqüestionable que els mateixos individus que estan a la societat són els que venen a la universitat, al camp de futbol, a la discoteca…. i és importantíssim que, des d’aquest punt de vista, la UAB no faci deixadesa de les seves responsabilitats, o fins i tot de les finalitats, establertes en els seus estatuts i participi en el progrés i desenvolupament general de la societat catalana i actui de manera enèrgica contra aquestes conductes.

Treballar o estudiar a la UAB significa que pots estar exposat a aquestes agressions. Per exemple es poden produir quan es celebra la festa major (tipus sanfermines) o quan hi ha un abús de poder professor/alumne (tipus jornaleras de Huelva), entre d’altres.

És per tot això que creiem és importantíssima la formació en violència de gènere. Falta perspectiva de gènere en la valoració de les circumstàncies en els delictes contra les dones. Falta formació especifica per desmantellar estereotips i lluitar contra les idees masclistes que estan tan interioritzades que moltes vegades són invisibles i que només es fan visibles quan esclata la situació de delicte.

Des dels CAU demanem per part de la UAB una declaració de rebuig d’aquestes actuacions de depravats i el compromís en la transmissió a la societat de valors d’igualtat mitjançant formació especifica en violència de gènere.

Proposem:

Cursos obligatoris d’igualtat de génere per a tots els alumnes de nou accés. De la mateixa manera que es fan cursos propedèutics (de matemàtiques, química…).

Cursos obligatoris per a tots els treballadors, tal i com es fa amb els cursos obligatoris de riscos laborals

Informació i suport a persones de la comunitat universitària que hagin sofert algun tipus de violència de gènere o sexual.

Posem al vostre abast que existeix un servei per a la comunitat universitària on et poden assessorar i ajudar. La gestió i el desenvolupament d’aquest servei d’assistència psicològica i psicosocial per part de Psicogènere és fa de forma coordinada amb l’Observatori per la Igualtat de la UAB. Hi podeu contactar a través del correu electrònic psicologia.perspectiva.genere@uab.cat.

(Psicòloga: Arantxa Sabanés)

http://serveis.uab.cat/psicologiagenere/content/presentaci%C3%B3