Revista electrònica Quincacau Juliol 2018 – Nova Junta de Personal Funcionari (JPF), començament erràtic

La Junta de Personal Funcionari (JPF) sorgida de les darreres eleccions del 7 de juny es va constituir al plenari del 26 de juny. La comissió Permanent de la JPF va assistir a la seva primera reunió de negociació amb la gerència el 25 de juny i va convocar a assemblea el PAS funcionari el 3 de juliol. En aquests 15 dies de funcionament ja s’estan veient canvis tan en les formes com en el fons dels que no estem satisfets.

Els resultats de les darreres eleccions van apropar el número de delegades que cada secció sindical tindrà a la JPF (CCOO 8, UGT 5, CAU-IAC 5, ADT 3). Els CAU-IAC com cada vegada que es constitueix una nova JPF, i més quan les diferències en representació entre les diferents seccions sindicals s’han escurçat, va proposar que els càrrecs de la JPF fossin rotatoris per potenciar el treball unitari. La proposta no va reeixir, tanmateix.
CCOO i UGT han acordat repartir-se la presidència i secretaria i les dues delegades de prevenció. Amb aquest acord han trencat la idea de consens existent a la JPF sortint. Ja s’albirava aquest trencament en la valoració de CCOO dels resultats electorals on s’atribuïen principalment els bons acords de l’anterior JPF, quan la resta de sindicats ho emmarcaven en el treball unitari de la JPF. Tampoc no ha ajudat el menyspreu a la campanya electoral feta per algun altre sindicat i no ser precís (voluntàriament?) amb com s’estan desenvolupant als jutjats les demandes pel Plus Campus.

A la primera reunió de negociació amb la gerència va quedar palès un canvi respecte a consensos de l’anterior JPF. Es van acceptar canvis proposats per la gerència en les bases de la convocatòria d’oposicions a l’escala A2, creiem que sense fer una reflexió acurada de la seva transcendència. Els CAU-IAC vam manifestar el nostre desacord, que vam mostrar a l’assemblea del dia 3 de juliol. També ens va sobtar la tebior mostrada davant la decisió de la gerència de contractar nous interins a partir de la llista de persones que han superat el primer exercici de les oposicions a l’escala C1. Els CAU-IAC vam mostrar el nostre desacord i vam indicar que es trencava un consens bàsic de la JPF quant a la contractació de personal interí, que indica que tot el personal a contractar ha d’haver superat un procés selectiu a la UAB.

Aquests desencerts a la negociació amb gerència i certa precipitació i falta de preparació es van manifestar de forma desagradable en el fiasco d’assemblea del 3 de juliol. La JPF va haver de retirar la proposta de bases de la convocatòria d’oposicions a l’escala A2 que portava a votació i ratificació del PAS funcionari. Es va donar una imatge de desconcert, falta de resposta i improvisació no vista des de fa molt de temps. Des dels CAU-IAC, que creiem en l’assemblea com a òrgan de decisió del personal, ens sap molt greu presenciar aquests espectacles.

Des dels CAU-IAC valorem com a imprescindible per a redreçar el començament erràtic de l’actual JPF l’elaboració d’una plataforma reivindicativa que aglutini els programes electorals de les diferents opcions sindicals representades a la JPF i que es presenti a l’aprovació en assemblea del PAS funcionari. Creiem que l’acceptació o no de la plataforma serà un punt d’inflexió de si es vol o no un treball unitari o simplement majoritari a la JPF.