Revista electrònica Quincacau Maig 2018 – Demandes judicials plus Campus: clarificacions

 

Nul·litat d’actuacions als jutjats. Demanar aclariments sobre les sentències i la seva anul·lació. Que el jutge torni a sentenciar. Es busca una sentència del TSJC favorable als demandants.

Els CAU-IAC, arrel d’informacions imprecises i rumors infundats al voltant del fallo de diferents jutjats respecte a les demandes judicials presentades per recuperar el dret a percebre les retribucions del plus Campus, creu necessari informar a tot el PAS-F d’allò que, a petició de la pròpia assessoria jurídica AiDE, ja es va fer en assemblea el 5/4/18 a totes les companyes i companys que van presentar la demanda a través d’aquesta assessoria jurídica.

El passat 5 d’abril l’advocat de la nostra assessoria jurídica Col·lectiu d’assessorament i defensa jurídica (AiDE) va facilitar les següents informacions:

  • A data de l’assemblea hi havia uns 50 judicis fets.
  • D’aquest judicis ja s’han fallat al voltant d’unes 20 sentències.
  • Les primeres sentències van estar al jutjat número 15 que va estimar parcialment la demanda però no concretava en quins aspectes, i estrafolàriament deia que la UAB havia de demanar un informe de l’òrgan pertinent de la Comunitat Autònoma. La Gerència de la UAB ho va demanar a la Direcció General d’Universitats. La vicegerent de Persones i Planificació el 12/4/18 ens va entregar el informe de la Generalitat que es ratifica en el no pagament del Plus Campus entre d’altres qüestions.
  • El jutjat número 12 ha copiat les sentències del jutjat 15.
  • Hi ha unes 7 sentències dels jutjats 15 i 12.
  • AiDE ha demanat la nul·litat d’actuacions als jutjats 15 i 12. Això vol dir que demana aclariments sobre les sentències i en el seu cas la seva anul·lació. Això implicaria que el jutge torni a sentenciar. S’està a l’espera de la resolució a la nul·litat d’actuacions que es pot produir en breu.
  • Als jutjats 1, 5, 9 i 13 s’han fallat aproximadament una dotzena de sentències que desestimen la demanda. Uns jutjats no contemplen recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i d’altres sí. En un jutjat (3 sentències) s’ha fallat amb costes (100 €) al demandant. Tal com els CAU es va comprometre a l’assemblea del 5/4/18 ha demanat a la Gerència que no reclami les costes. La Gerència ha accedir a la demanda dels CAU. A més l’advocat ha parlat amb la jutgessa del jutjat en qüestió per a que no falli amb costes. S’ha reconduït la situació.
  • Davant el resultat obtingut a les primeres sentències AiDE està demanant als diferents jutjats, on hi ha demandes de reclamació del Plus Campus, la suspensió dels judicis. Aquesta decisió es sustenta en la proposta de presentar recursos d’apel·lació al TSJC. Es busca que si la sentència del TSJC fos favorable als demandants davant d’aquest tribunal, demanar l’extensió d’efectes a la resta de demandes interposades davant tribunals d’inferior rang. Ja s’estan suspenen els judicis a diferents jutjats.
  • Podran presentar apel·lació al TSJC aquells demandants amb sentència que desestima la demanda i que possibilita l’apel·lació.
  • El fallo del TSJC es podria produir aproximativament a finals d’aquests any o inicis de 2019.

Els CAU-IAC no tenim cap informació al respecte de les demandes judicials respecte al plus Campus no presentades per AiDE.

Els CAU-IAC restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment: cau@uab.cat