Revista electrònica Quincacau maig 2018 (2) – Plus Campus: Maneres de fer. La UAB-Manera.

Plus Campus: Maneres de fer. La UAB-manera.

Les darreres informacions que heu anat rebent sobre el tema del Plus Campus i les conseqüències amb la manera de fer els pagaments de cara a la declaració de la renda, han deixat una cosa ben clara: les coses es poden fer molt bé, bé, malament o a la manera de la UAB.

Amb el tema del Plus Campus les coses es podien haver fet:

Molt bé. La UAB, arran de la sentència sobre el Plus Campus, pren la decisió de pagar els endarreriments al PAS laboral i, per no haver de fer passar al PAS funcionari pels jutjats, també l’hi paga. De la mateixa manera, i fent un exercici de l’equiparació de drets que predica, decideix iniciar el pagament del Plus Campus al personal de Capítol VI.

. La UAB accepta la proposta del Comitè d’Empresa i la Junta i fa un pagament a terminis dels endarreriments al PAS-L i al PAS-F i inicia el pagament al personal de Capítol VI.

Malament. La UAB paga només al PAS-L en aplicació de la sentència i ignora a la resta de col·lectius.

UAB-manera. La UAB paga de manera fraccionada els endarreriments al PAS-L, amb la connivència dels sindicats majoritaris, obliga al PAS-F a iniciar el periple judicial i ni vol parlar de pagaments a Capítol VI. El fet de fraccionar els pagaments obliga a fer declaracions complementàries al personal durant els anys que es trigui a completar el pagament dels endarreriments. Sí, preneu bona nota de com es fan les declaracions complementàries perquè els propers anys caldrà repetir-ho, tot gràcies a la UAB-manera.