Revista electrònica Quincacau Marc 2018 – Claustre 14F

14 F: “l’antirepressivisme” plana sobre el Claustre de la UAB

Diferents intervencions antirepressives, des dels estudiants, PAS i PDI, condicionen el Claustre de la UAB. La mobilització per l’absolució dels “27 i més” sempre present en el desenvolupament de la sessió.

A la sessió de Claustre del passat 14 de febrer, el grup de Claustrals dels CAU-IAC, van plantejar una qüestió d’ordre prèvia on es demanava a la mesa la rectificació pel fet de que no es varen acceptar a debat les propostes de resolució plantejades (referents a la repressió social, política i sindical) a la sessió de claustre extraordinari del 22 de novembre.

Aquest fet va desencadenar una sèrie d’intervencions i rèpliques entre els claustrals dels CAU i la secretaria general. La Secretaria va excusar aquesta decisió amb l’argument de que un Claustre extraordinari no pot acceptar modificacions de l’ordre del dia, però els claustral dels CAU-IAC van deixar palès que en cap lloc del reglament es marca cap diferència de funcionament entre les sessions dels claustres, ordinaris o extraordinaris, i que per tant la decisió de la mesa havia estat clarament arbitrària.

El grup de claustrals assemblearis dels estudiants, vestits amb les samarretes verdes dels “27 i més”, es van posicionar a votar en contra de l’informe de la rectora en protesta per la que consideren, tèbia gestió de l’equip de rectorat del cas 27 i més: van demanar a la rectora que exigís la lliure absolució dels encausats i que, institucionalment, es renunciés a la responsabilitat civil. En el torn de rèplica des del grup dels CAU-IAC es va criticar alguns aspectes de la intervenció de la rectora. En quant als processos de selecció del PAS es va ser crític amb alguns intents, des de la part institució/gerència, d’actuar de forma arbitrària. Es va passar de puntetes pels temes de l’Escola de postgrau a l’espera de que les intervencions en el lideratge del PAS de l’escola puguin tenir alguna millora en clima laboral. També es va apuntar a la manca  de respecte institucional de la presumpció d’innocència en el citat cas dels 27 i més; des de la representació del PDI de la CGT es va insistir també en aquesta presumpció d’innocència.

Aprovat l’informe de la rectora (si: 103, no: 30, blanc: 17) es va presentar, des de l’estament dels estudiants, una única proposta de resolució “Obrir un procés transparent de revisió del Protocol contra l’assetjament sexual a la UAB”. Des dels CAU-IAC es va intervenir a favor d’aquesta proposta i es va recordar, positivament, la tasca feta des de l’Observatori de la igualtat, en època de M. Rifà, per treballar contra la discriminació i assetjament.

En el torn obert de paraules, des dels CAU-IAC, es va fer esment de la proposta de vaga general feminista prevista pel 8 de març i es va pregar al Claustre, i tota la comunitat UAB, un esforç de compromís i mobilització.