Revista electrònica Quincacau Marc 2018 – Places Gestió tarda

Els de tarda també tenen dret a la promoció: PLACES DE RESPONSABILITAT AMB HORARI DE TARDA? I PERQUÈ NO!!!

Com anem explicant des de fa temps, hauria de ser un objectiu de la institució la revisió de la carrera professional del personal de tarda que, a hores d’ara, continua sent un col·lectiu poc valorat que pateix una mancança del reconeixement de la responsabilitat que està assumint.

Infravalorar la feina que es desenvolupa, no reconèixer els nivells de responsabilitat, i no donar l’opció de créixer per assolir el desenvolupament professional, està provocant la desídia dels treballadors i una desmotivació que s’ha d’ evitar, sent responsabilitat de l’empresa ajudar a progressar els seus treballadors.

Quedar-se estancat, mentre que altres persones al teu voltant prosperen, pot ser molt frustrant, i la veritat és que la manca d’incentius orientats a  la valoració de la feina, incentius que ajudin a les persones a trobar el seu lloc, a implicar-se, a treballar amb interès i dedicació, és una constant en el cas del personal de tarda de la UAB.

No cal més que parlar amb persones que estan treballant fa molts anys a la tarda, i molts d’ells expliquen que, el fet de no tenir perspectives de promoció, els està fent perdre la motivació i caure en la rutina.

En molts dels casos, quan una persona fa anys que treballa a la tarda, la seva vida personal ja està organitzada i és complicat un canvi d’horari. Però, s’enfronten amb una realitat que els hi diu que si volen créixer professionalment no tenen més remei que canviar d’horari, ja que el gruix dels cursos de formació es continua oferint al matí i el més greu, les places de responsabilitat sempre són en horaris de matí.

Pensem que ha arribat el moment de revisar aquesta tendència, de veure quins són els motius i d’analitzar quines possibilitats hi hauria per tal que el personal de tarda pugui desenvolupar-se professionalment, aprofitant la seva experiència professional i el seu interès de promocionar-se i créixer.

Creiem necessari que es faci una revisió dels nivells de responsabilitat a la tarda i que es doni l’oportunitat que els treballadors i treballadores de tarda tinguin les mateixes oportunitats que la resta del PAS funcionari, que pot continuar la serva carrera professional sense haver de canviar d’horari.

Podeu adreçar els vostres suggeriments i/o consultes a: cau@uab.cat