Salut laboral: teletreball

L’actual situació de crisi pandèmica ens ha obligat a una gran part de la plantilla a assumir el “teletreball”. Malgrat el compromís de la Universitat de garantir la formació en aquesta matèria és obvi que l’actual moment ha superat aquest compromís.

No obstant, en principi, tindrem els mateixos tipus de riscs inherents al treball com a usuaris/àries de pantalles i d’altres eines informàtiques i de telecomunicacions. Els factors de risc relacionats amb aquestes eines, amb el mobiliari, amb la disposició dels elements de treball, la fatiga muscular, mental i visual seran molt semblants a les que puguem tenir en el nostre lloc de treball habitual.

Teletreball significa que estem treballant, i per tant la UAB té la mateixa responsabilitat i obligacions en matèria preventiva. Tot i així nosaltres també hem de vetllar per la nostra salut i benestar. Per això és important una organització del nostre treball que separi molt bé les tasques de la feina i de casa. És imprescindible disposar d’un espai de treball que permeti la concentració per minimitzar els riscs derivats de l’estrès. I també s’ha de tenir en compte els riscs derivats de la transformació d’un espai de la casa en un lloc de treball aplicant les mesures ergonòmiques necessàries.

Gran part de la prevenció que puguem fer a nivell individual anirà lligada al sentit comú; recordeu que un punt d’especial consideració (i risc) és la cadira de treball i la posició del teclat. Mentre duri la situació d’emergència, malgrat les responsabilitat i obligacions en matèria preventiva, serà molt difícil aconseguir avaluacions de riscs en els llocs de teletreball per part de l’empresa; això ens obliga a prioritzar sempre la nostra salut. No oblidem que si som a casa és per un problema general de salut pública, cal no generar complicacions amb la nostra salut laboral. Per un bon treball, prioritzem una bona salut.

La web institucional ens recomana, de forma resumida, que haurem de:

  • Disposar d’un lloc de treball adequat al tipus de tasca a realitzar
  • Respectar els temps màxims d’exposició a pantalles de visualització de dades, diaris i setmanals
  • Fer-nos responsables de fer les pauses adequades

En cas de dubtes podeu consultar les seccions sindicals, adreçar-vos al personal tècnic de l’Àrea de prevenció i assistència o a l’Àrea de personal.

Al web de la UAB trobareu també informació i recomanacions específiques a les mesures de prevenció respecte al teletreball :

Consells bàsics per evitar riscos en oficines i despatxos (PDF)
Recomanacions ergonòmiques pel treball amb ordinador portàtil (PDF)
Autoavaluació treball amb ordinador (MS Word)
Comprovació d’ús de cadires (MS Word)
Exercicis d’estirament (PDF)

La Secció sindical dels CAU-IAC a la UAB, des del teletreball, seguim funcionant. Ni corones ni virus en aturen!!