SolidariClass

Els CAU a disposició i servei d els interessos comuns de les persones treballadores. La prioritat és la defensa dels llocs de treball.

Els CAU, com a membres de la IAC, ens hem posicionat clarament per la superació de la crisis del coronavirus des d’una perspectiva de classe treballadora. Aquesta perspectiva s’evidencia en el comunicats i posicionaments consensuats des del sindicalisme alternatiu que trobareu al web de la IAC.

Malgrat la tasca sindical dels CAU-IAC sigui l’àmbit de la representació de les persones treballadores del PAS de les universitats públiques això no significa que ens limitem, en la defensa dels drets col·lectius de les persones treballadores, a cap sector determinat.

Des dels CAU treballarem sempre, de forma solidària i des de la perspectiva de classe, des de l’eina que ofereix la Intersindical alternativa de Catalunya (IAC). És per això que el nostre compromís engloba totes les persones treballadores.

Els CAU de la UAB, en un moment com l’actual, ens posem a disposició i servei per col·laborar amb els interessos comuns de les persones treballadores de la UAB, tant del PDI com les de les empreses internalitzades per la UAB.

Sabem que, ara mateix, la prioritat és la defensa dels llocs de treball. Els CAU donarem suport a les decisions de comitès d’empresa (empreses externes i PDI) i la Junta PDI de la UAB i col·laborarem amb les mobilitzacions que siguin necessàries per a que aquesta crisis es tanqui amb acomiadaments zero, cap cost econòmic pel personal UAB, i el manteniment de tots els drets laborals de les persones treballadores.

You’ll never walk alone

Veure també: