La tragèdia de les oposicions

Acte IV
De com la sentència contrària a la UAB ha intoxicat també les actuals oposicions A2 generals

El dia 5-4-19 els candidats d’aquestes oposicions van fer la prova del supòsit pràctic. La gran sorpresa ha estat que la prova i la presentació d’aquesta van ser similars a les oposicions A 2 del 2016. Malauradament també ens hem assabentat que algunes candidates a aquestes oposicions han demanat la recusació de dues membres del tribunal. 

No és baladí el que ha succeït amb la prova on es va informar a les candidates que les preguntes tenien una puntuació diferenciada però no es va especificar  quina. S’està jugant amb foc doncs la sentència del 23-1-2019 diu literalment:

“En este sentido no cabe duda que la distinta valoración de unas preguntas sobre otras, cuando no se conoce, puede afectar al principio de transparencia (articulo 55 del EBEP) y a la necesaria certeza de la actuación administrativa, dado que una dedicación mayor o menor a unas cuestiones sobre otras puede incidir en el resultado final, y esta cuestión no entra en el ámbito de la discrecionalidad técnica dado que no es la corrección la que esta afectada sino la calificación que puede merecer cada pregunta.

Pero ello no se ha producido, en cuanto que de la lectura de las Bases no es posible deducir que la valoración en la fase de oposición del supuesto práctico no va a ser idéntica. Y tal información es esencial para cumplir con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad del articulo 23.2 de la CE.

Procede en consecuencia estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento previo al desarrollo del supuesto práctico.”

No acabem d’entendre per que tornar-se a ficar en aquest jardí sent tan fàcil dir quina puntuació tenia cada pregunta. Potser és que com la UAB ha interposat recurs de cassació a la sentència que la condemna, no vol canviar el plantejament de la prova del supòsit pràctic per si això es pot interpretar com un reconeixement de l’error a l’oposició anterior objecte de demanda i conseqüentment fer decaure el seu recurs. No és de rebut que per no voler assumir una errada anterior es torni a actuar de forma similar amb les conseqüències posteriors, que ja sabem quines poden ser: la interposició de noves demandes judicials.

També hem tingut notícia de la presentació de diferents peticions de recusació a una membre titular i a una altra suplent del tribunal d’oposició. Al darrer plenari de JPF s’ha informat que aquestes dues membres de tribunal es retiraran. Els CAU ja van advertit a la Comissió Permanent de la JPF que es donava el fet que les dues companyes que CCOO i UGT proposava per a formar part del tribunal van superar les oposicions A2 anteriors i estan personades en la demanda judicial que ha condemnat a la UAB cosa que podia provocar incompatibilitat. Mesos després aquesta situació s’ha confirmat provocant la seva sortida del tribunal.

Com veieu, el desgavell de les oposicions del 2016, les seves conseqüències jurídiques i algunes de les darreres actuacions de la Gerència i de la majoria de l’actual JPF ho estan intoxicant tot.

 

Acta III     Acta V