La tragèdia de les oposicions

Acte V: Cloenda
10 coses que no entenem…

 1. No entenem que la Gerència en comptes d’acomplir amb una sentència i així acabar amb el problema, presenta recurs de cassació que allargarà el patiment de tothom respecte al resultat final de la sentència que
  s’albira serà semblant al que tenim ara però agreujat pel temps transcorregut.
 1. No entenem que la Gerència en un moment en que la UAB està al punt de mira desprès d’una sentència condemnatòria admeti que es puguin interpretar unes bases similars de dues oposicions a la mateixa escala de forma tan diferenciada. Que un tribunal consideri que un supòsit pràctic és un exercici escrit i presencial i que l’altre tribunal admeti que sigui un projecte simplement a entregar al tribunal.
 1. No entenem que la Gerència proposi que formi part del tribunal l’administrador del centre del qual hi ha més places C/B convocades.
 1. No entenem que la Gerència admeti que formin part de tribunals persones que estan personades en la causa judicial interposada contra la UAB i que afecta a candidates opositores .
 1. No entenem que la Gerència permeti que al supòsit pràctic de nou s’informi a les candidates que les preguntes tenen una puntuació diferenciada però no s’especifiqui quina puntuació té cada pregunta. Un mínim principi de prudència, que acaben de sentenciar en contra d’aquesta opció!
 1. No entenem que la JPF no hagi informat de cap d’aquestes incidències al PAS funcionari. Cal dir que no és l’únic tema ni l’únic cas, a tall d’exemple: la JPF ni tals sols s’ha dignat a informar dels canvis a la presidència i a la secretaria de la JPF, ho ha fet un sindicat representat a la JPF.
 1. No entenem que la JPF hagi donat el vist i plau a que les tècniques de l’àrea de Selecció tornin a ser membres de tribunals d’oposicions, desdibuixant la independència i autonomia del tribunal respecte a l’Àrea de PAS. S’ha malmès el que havia aconseguit l’anterior JPF.
 1. No entenem que la JPF proposi que formin part de tribunals persones que estan personades en causes judicials interposades contra la UAB que poden afectat a candidates de l’oposició amb el resultat de ser recusades i d’haver d’abandonar el tribunal. És una situació inaudita!
 1. No entenem que la JPF hagi donat el vist i plau a que formi part d’un tribunal l’administrador del centre on més places estan convocades a oposició. S’ha malmès el que havia aconseguit l’anterior JPF: que no estiguessin als tribunals caps directes dels candidats, sempre que fos possible.
 2. No entenem que membres de la JPF als tribunals puguin interpretar unes bases similars de forma tan diferenciada. Que un tribunal consideri que un supòsit pràctic és un exercici escrit i presencial i que l’altre tribunal admeti que sigui un projecte simplement a entregar al tribunal. Ens estem desqualificant els uns als altres!

Demanem a l’actual majoria de la JPF que redreci la seva actuació erràtica respecte a les oposicions i els processos selectius. Ens hi juguem molt totes!

Finalment assegurar-vos que els CAU continuarà el seu treball constructiu a la JPF, això sí, denunciant totes les actuacions que consideri inadequades. Seguirem complint amb el nostre deure d’informar a tot el PAS-f dels temes laborals que els afecten. Continuarem assessorats pels nostres serveis jurídics per si els esdeveniments aconsellen actuar.

Restem a la teva disposició davant de qualsevol dubte i/o sol·licitud complementària d’informació. (cau@uab.cat).

 

Acte IV