“COVID, chovad, cada dia te infecto más…”

Malgrat els esforços de la campanya de vacunació la COVID-19 es continua estenent amb un nivell risc i afectació molt gran a la comunicat universitària, especialment l’estudiantat. És necessària una actuació preventiva pel curs 21/22.

Des de la nostra Secció sindical hem estat especialment crítics amb l’actuació del Comitè de seguretat i salut (CSS) amb allò relacionat amb la pandèmia. En aquest sentit hem de seguir denunciant que, des de l’equip de govern, es segueix obstaculitzant la nostra participació.

També som crítics amb el funcionament del CSS que, en les actuals circumstàncies, hauria de liderar tot allò relatiu amb la pandèmia. Hem de recordar com, durant el període de més afectació, el CSS va estar més de 6 mesos sense reunir-se i com, fins ara, només s’ha reunit per qüestions de tràmit de forma ordinària.

La convocatòria d’una reunió extraordinària del CSS, prevista pel 21 de juliol, ens dona esperança en la política de l’equip de govern en aquesta aspecte, que esperem que apunti a una actitud més col·laborativa.

En aquest aspecte avaluem també positivament l’acceptació de la proposta presentada des de la nostra Secció sindical a la reunió del CSS del passat 28 de juliol proposant que l’Àrea de prevenció redacti un pla de prevenció de contagis de malalties infeccioses de transmissió aèria (aerosols). Aquesta proposta te com a objectiu la prevenció davant de la possible estacionalitat de la COVID-19, així com d’altres malalties infeccioses (com les grips) i les possibilitats de noves soques i mutacions.

És important tenir molt clar que ara mateix estem en una nova onada de contagis, i que aquesta afecta principalment al col·lectiu no vacunat. El nostre estudiantat, que és l’estament més nombrós de les nostres universitats, forma part d’aquest col·lectiu que, ara mateix, està en la màxima situació de risc i vunerabilitat. Hem de seguir, doncs, amb mesures de protecció extremes. Però també tenir clar que la vacuna, no pot ser l’única mesura de prevenció: calen mesures preventives que tinguin en consideració les possibles evolucions pandèmiques futures, i els riscs derivats, que puguin escapar de la protecció vacunal.