Claustre: els CAU menteixen!

La rectora acusa els CAU-IAC de mentir en la seva intervenció a la sessió de l’últim Claustre. S’aproven totes les resolucions presentades així com l’informe de govern in extremis

L’informe de govern de la rectora presentat a la sessió de Claustre del passat 18 de desembre es va aprovar, molt ajustadament, amb els manifests vots en contra dels estudiants assemblearis i dels CAU-IAC (si 100, no 66, blancs 11, nuls 6). Les dues propostes de resolució sobre temes antirepressius  també es van aprovar. La primera donava suport al manifest de UAB per la república per la llibertat dels presos polítics i la segona instava a l’equip de govern a renunciar a la reclamació econòmica de responsabilitat civil a la es persones encausades pel conegut cas dels 27 i més.

Les persones estudiants varen justificar el seu vot negatiu a l’informe de govern com a forma de reivindicació de les seves propostes relatives al decrement de taxes i millores socials en l’estudiantat.

Des dels grup de claustrals dels CAU-IAC es va fer una intervenció molt dura, demanant la dimissió de la rectora, per la inhibició general de la UAB respecta a la salut laboral derivada dels riscs psicosocials centrada en tres aspectes: l’incompliment del reconeixement dels accidents de treball derivats dels riscs psicosocials, els incompliments en la implementació de mesures correctives al Servei d’ocupabilitat i la ja denunciada situació crònica de risc de l’Escola de postgrau.

Aquesta intervenció va generar les acusacions de la rectora de “mentir”, unes acusacions que entenem que degraden la qualitat del debat en el Claustre quan es presenten sensa fonament.

Koki Gassiot, claustral dels CAU-IAC, va intervenir demanant a la rectora que si considerava falses algunes de les informacions presentades des dels CAU-IAC que digues exactament “quines” i presentes la seva veritat alternativa.

Vicenç Robles, claustral dels CAU-IAC, va recriminar la manca de proactivitat de l’equip de govern tant en el revertiment de les retallades així com en l’acompliment dels seus compromisos envers del PAS. També va mostrar el seu orgull en formar part dels CAU, com a organització assembleària, davant de les crítiques de la rectora a aquestes formes d’organització.

El debat de les propostes de resolució es va centrar més en aspectes de forma que no pas de contingut. Respecte a la renúncia de reclamació de responsabilitat civil dels 27 i més la rectora va dir que, malgrat ho aprovés en Claustre, no ho implementaria pel risc de que se la pogués acusar a ella de malversació.

L’aspecte més negatiu de la sessió va ser que els Claustrals del PAS del grup de CCOO no es van posicionar respecte a la inhibició de la UAB dels riscs psicosocials. El resultat de les votacions va fer evident que un posicionament clar d’aquest grup, que representa les majories de Junta i Comitè de PAS, hagués pogut forçar a l’equip de govern a la implementació immediata de mesures per a acabar amb aquesta xacra que genera greus perjudicis en la salut de les persones treballadores.