Claustre: perdem 40 milions, cada any

 

El dijous 30 de maig de 2019 es va desenvolupar la sessió del Claustre extraordinari convoca per la rectora de la UAB dra. Margarita Arboix.

Intrevenció Andreu Pompas

Aquesta sessió es va convocar amb l’objectiu de traslladar a la nostra comunitat universitària la situació econòmica en la què es troba la UAB, donar coneixement de quin és l’escenari econòmic en què ens trobem.

Aquest escenari econòmic suposa una pèrdua d’ingressos des del 2010 producte de les polítiques d’austeritat (retallades) de la Generalitat de Catalunya. Segons fonts de la UAB, aquestes signifiquen un decrement d’ingressos al voltant dels 20% anual. En ordre de magnitud, estem parlant d’uns 40 milions d’euros menys que traspassa la Generalitat anualment a la UAB des del 2010.

Des del grup de Claustrals del CAU-IAC ha intervingut, en el primer torn de pàraules, Andreu Pompas i Vicenç Robles, en el segon torn,  recordant que fa anys que insistim als diferents equips de Govern en anar junts a reclamar a la Generalitat l’acompliment dels seus compromisos, i que sempre s’ha menystingut aquesta proposta.

L’Equip de Govern no ha proposat l’adopció de mesures que impliquin retallades econòmiques. La intenció de la convocatòria ha estat la de fer partícip de la situació al màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i als diferents col·lectius de la UAB.

Durant la sessió del Claustre s’han  debatut les possibles mesures a adoptar per sensibilitzar a la societat i per intentar revertir aquesta situació enfront de la Generalitat. L’equip a presentat una proposta de resolució que insta a la Generalitat a una millora del finançament públic del sistema universitari. La proposta, amb alguna esmena, s’ha aprobat per assentiment.

Andreu Pompas:

Vicenç Robles: