Comissió d’SLiPIs

El 2021 es va signar l’acord de compromís de transformació dels LG4 a LG3, que no s’ha implementat, tot i l’increment de tasques d’aquest col·lectiu. Les mobilitzacions dels SLIPIs han forçat a la convocatòria immediata d’una nova reunió de negociació.

SLIPIs protesten al Consell de govern 16/3/23

El 24 de novembre de 2021 es va signar l’acord per l’aplicació dels fons addicionals entre l’equip de govern, la gerència i el comitè del PAS Laboral. L’esperit d’aquest acord era reconèixer l’assumpció de tasques i responsabilitats que ha anat adquirint, al llarg dels últims 20 anys, el grup laboral més baix de la casa (LG4), i transformar-lo en grup laboral LG3. Hem de tenir en compte què en els últims anys s’ha actualitzat el perfil dels auxiliars de serveis amb noves funcions sense informar al col·lectiu, sense revisió de la seva retribució i, en l’última actualització de 2018, sense acordar-ho amb el Comitè d’empresa.

Des de la signatura de l’acord, la comissió d’SLiPIs, ha estat treballant per a què es complissin els tempos del mateix, tot i què la voluntat de la gerència no semblava ser la mateixa. També es va treballar amb les dades que es van extreure de l’enquesta que es va enviar al col·lectiu, la qual va tenir una bona participació, i les quals evidencien la justificació per la transformació a LG3 dels Auxiliars de Serveis. Però, com no podia ser d’una altra manera amb aquest equip de govern, l’aplicació de l’acord s’ha anat dilatant en el temps, més d’un any, i ha anat canviat de forma. Les reunions tècniques no han tingut més recorregut que un PowerPoint i la presentació d’un nou projecte que només inclou a una part del col·lectiu i, a més, volen que sigui un procés de caràcter voluntari, amb una assumpció important de noves tasques i funcions de caràcter administratiu (a baix preu, tot s’ha de dir), i volen disgregar el col·lectiu en diferents “especialitats”.

Per tot això es va instar als auxiliars de serveis a mobilitzar-se, i gràcies a això, hem aconseguit donar una passa endavant i el proper dia 28 de març tindrem la primera negociadora…

Desitgem que l’espera serveixi, com a mínim, per a què ens reconeguin  que la transformació a LG3 és lícita amb les funcions adquirides al llarg dels últims anys.

Protesta SLIPIs i Comitè d'empresa a la porta del Consell de govern
Protesta SLIPIs i Comitè d’empresa a la porta del Consell de govern