Curs 2018/19: objectius

Els objectius dels CAU-UAB per aquest curs són l’estabilització, interins i capítol 6, i el retorn de tot el “robat” a les retallades.

En aquest començament de curs ens cal fer memòria dels objectius que ens marquem, no per tal que siguin nous, si no per a no desviar-nos d’allò que ens es fonamental en la tasca diària.

L’estabilització i desprecarització del PAS segueix siguent l’objectiu principal, perquè com ens recorda eldit popular «la família se sube apoyando al más pequeño». En aquest aspecte hem de valorar de forma negativa la voluntat negociativa de la gerència, que sembla més dedicada a deixar passar el temps que no pas a aconseguir un acord real d’estabilització. Com a bona notícia el fet de que el capítol 6 pugui concursar en la fases internes, però per sentència judicial i no com a èxit d’una negociació…

L’altre aspecte fonamental és la reversió de les “retallades”, un aspecte amb el qual tant “El Govern” com l’equip de govern ens han demostrat molt poca sensibilitat… Recordem que els càlculs en pèrdua de massa salarial del PAS freguen el 25%, i que aspectes guanyats en sentències judicials encara no s’han implementat…

Malgrat la imatge de “bona voluntat” amb la que va arribar l’actual equip al govern de la UAB la implementació real de mesures de recuperació es gairebé nul·la. Aspectes com la jornada laboral de 1462h (35 setmanals) s’haurien d’haver implementat ja el 2018, i res apunta a que es pugui fer el 2019. Recordem que els costos econòmics per a la UAB d’aquesta mesura serien pràcticament zero.

Altres aspectes de baix cost econòmic seria més implicació en la eradicació dels riscs psicosocials, un aspecte també prioritari en les nostres tasques relacionades amb seguretat i salut. Val a dir que el relleu en el lideratge de l’Àrea de prevenció genera una oportunitat, però que no es podrà dur a terme si, des de l’àmbit del vicerectorat de PAS no hi ha una voluntat de “posar-se les piles” i començar a donar solucions reals als problemes.

Tot això implica que, de cara al curs 2018/19, ens caldrà exigir una canvi en la direcció de la política de personal de l’equip de govern que, cal avaluar, de vaixell a la deriva dels corrents sense capacitat de marcar línies de direcció. A l’actual equip de govern li queda molt poc temps, per a poder presentar cap mena de resultat amb l’àmbit de PAS que justifiqui que els seus 4 anys de govern no han estat, en aquest aspecte, un temps perdut… i sufragat amb la pèrdua de massa salarial i poder adquisitiu del PAS.

Secció sindical dels CAU-IAC a la UAB
25/09/2018