El mandat de la Junta de Personal Funcionari (JPF) 2018-2022

El mandat que just ara s’esgota ha estat marcat per dos fets inèdits a les nostres vides i a la UAB: la pandèmia COVID-19 i el ciberatac. Des de la JPF hem intentat afrontar de la millor manera possible aquests dos forts embats. Malgrat les dificultats hem procurat estar el més a prop del PAS que hem pogut, s’han signat un nombre d’acords significatiu amb l’empresa i s’han realitzat diversos processos de concurs-oposicions determinants per combatre la precarietat laboral.

Ningú s’hagués pensat el 2018, a l’inici del mandat de la JPF, que ens hauríem d’enfrontar a dos grans entrebancs. Sort que el personal de la UAB va demostrar la seva professionalitat i va mantenir en funcionament la universitat, malgrat les mancances manifestes de l’empresa per afrontar aquests atzucacs, tant durant la pandèmia com després del ciberatac. Son merescuts tots els agraïments fets al personal d’aquesta casa.

El mandat de la JPF va arrencar sense consens, els CAU vam proposar fer una plataforma reivindicativa a referendar en assemblea pel personal funcionari. CCOO i UGT es van negar i van aplicar la seva majoria per decidir els termes i temes de negociació amb l’empresa. Els CAU ens vam oposar a aquesta forma de procedir.

Arribada la pandèmia vam tenir un període de gairebé 6 mesos sense funcionament de les relacions laborals amb l’empresa. Encara sota els efectes dels primers confinaments, es va produir un canvi substancial a la JPF i es va començar a treballar de forma consensuada amb tots els sindicats representats. Podem afirmar que aquesta és les part més positiva del mandat i on s’han aconseguit les millors fites:

 • Reduir la precarietat amb la convocatòria i resolució de diferents processos d’estabilització
 • Convocatòria i resolució de concursos-oposició a diferents escales.
 • Augment retributiu de les places bàsiques via pujada de nivell.
 • Signatura d’un nombre significatiu d’acords amb l’empresa, us relacionem 10:
  1. Addenda a l’Acord per a la determinació sobre la flexibilització de la jornada laboral de la UAB.
  2. Acord marc per al desenvolupament del teletreball del personal d’administració i serveis a les universitats públiques de Catalunya.
  3. Acord per a l’adaptació de les condicions de treball del PAS de la UAB major de 60 anys.
  4. Acord pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat.
  5. Acord per a la cobertura temporal de places amb reserva o pendents de promoció interna a la UAB.
  6. Acord per a la convocatòria extraordinària d’un concurs de mèrits per a l’accés de places de l’escala administrativa C1.18.
  7. Acord referent a la regulació del funcionament de la borsa d’interins en relació a la incorporació del integrants amb una discapacitat reconeguda.
  8. Acord per a la implementació dels nous models de suport administratiu a Departaments.
  9. Acord referent als llocs base de l’escala administrativa del Personal d’Administració i Serveis Funcionari.
  10. Acord sobre els nivells mínim de les places i nivell d’accés als llocs bàsics de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques i de l’escala administrativa del Personal d’Administració i Serveis Funcionari.

Però la pandèmia i el ciberatac han provocat una acumulació de feina i també han contribuït a la sensació d’aïllament i desempara d’alguns companys i companyes. I juntament amb l’actuació d’alguns caps que han aprofitat aquest marasme per no respectar algunes condicions laborals del personal al seu càrrec (horaris, teletreball, desconnexió digital, etc…) han augmentat els riscos psicosocials a la UAB. Ens queda molta feina per fer en aquest àmbit.

Han estat uns darrers dos anys molt difícils per a tothom, també pels delegats i delegades que hem format part de la JPF.

Els CAU hem après d’aquesta dura experiència per la que hem passat tots plegats. Mirem el futur amb optimisme i ens tornem a posar a la vostra disposició amb la intenció constant de millorar les condicions laborals del nostre col·lectiu.

ESCOLTA L’ÀUDIO