Empesos al TLT

17/5/20

Els treballadors i treballadores de la UAB ens hem vist afectats i empesos al TLT (RD 8/2020 del 17 de març)

Per l’excepcionalitat  de la situació i per garantir que la comunitat universitària no tingui riscos en la seva salut en el moment de desenvolupar la seva activitat laboral  habitual i sota la vigilància dels CAU, la UAB va accedir a corre cuita a que el PAS i PDI teletreballés: sense tenir un estudi de quins llocs de treball son teletreballables (petició reiterada en cada comissió pels CAU) i, sense tenir en compte competències que en un primer moment eren indispensables que tingués el treballador per acollir-te al programa (destinat a tota la comunitat) ni els requeriments tècnics.

En els moments actuals  i veient la ràpida adaptabilitat de la comunitat al TLT, els CAU no estem en la lluita de si una plaça es TLT, la evidència és la més decisiva demostració (Ciceró), estem en les condicions que la comunitat està Teletreballant.

En la concepció del programa pilot del TLT, els treballadors i treballadores que es van acollir, ho van fer per conciliar (majoritàriament); per incrementar el rendiment i assolir els objectius; per incrementar la qualitat del treball realitzat; per estalvi de temps en els desplaçaments o per reduir la despesa econòmica…  En cap moment el TLT estava pensat des de un escenari de confinament: amb nens o adults(dependència) que t’interrompen en cada moment, haver de compartir l’ordinador amb un menor que ha de seguir la classe per videoconferència, o, no tenir una habitació amb les condicions per teletreballar, ja que  resulta complicat tenir un espai de silenci i amb les condicions ergonòmiques i de llum necessàries per fer la feina sense afectació en la salut física o emocional amb tota la família a casa, tot això, sense pensar en un escenari en que hi hagi malats del covid dins de casa (confinament dins del confinament).

Si té èxit el TLT en aquest escenari, és gràcies al sobreesforç que fan els treballadors i treballadores i és aquí, una altra vegada, on es veu la bretxa de la classe treballadora, on hi ha treballadors que no tenen recursos suficients per desenvolupar la seva feina  a casa i la UAB no fa res: ni proporciona recursos ni acompanyament ni res, la proactivitat que demanen sempre als seus treballadors, sempre es reactivitat quan es tracta de proporcionar les condicions per la seva salut física i emocional.

Els CAU pensem que “el confinament és una paraula burgesa” que discrimina, dificulta i posa en risc la salut d’alguns treballadors: els que tenen persones dependents, els que no tenen espais adequats, etc: NO VOLEM TREBALLADORS DE PRIMERA NI DE SEGONA