FRACAS institucional en la gestió pandèmica 2020

Avaluació negativa de la gestió de la COVID-19 a la UAB; tant de la institució com dels òrgans de representació fagocitats pels sindicats sistèmics.

Des de la Secció sindical dels CAU-iac som extremadament crítics amb la gestió de la participació de la representació de les persones treballadores de la UAB en les mesures anti-epidèmiques adoptades per la institució.

En aquest aspecte, volem manifestar el nostre descontentament amb l’actuació dels diferents òrgans responsables, fent públic allò que entem que s’ha fet malament.:

Rectora: malgrat ser la màxima responsable en seguretat i salut a la institució la rectora ha desertat de les seves obligacions traspassant-les a la gerència renunciant al seu necessari lideratge polític. És extremadament greu aquesta deserció venint d’una persona llicenciada en biologia (del departament de farmacologia i docent de veterinària…) que ha traspassat el lideratge polític a un gerent especialitzat en direcció, planificació i gestió de plans estratègics, un currículum poc adequat a les situacions pandèmiques…

Gerència: ha actuat al marge del Comitè de seguretat i salut (CSS) negociant directament amb els sindicats sistèmics, paral·lelament a les línies establertes per a tot allò relatiu la seguretat i salut de les persones treballadores (i usuàries) de la institució.

Presidència del CSS: no podem fer valoracions racionals de l’activitat ectoplasmàtica…

Comitè de seguretat i salut: ha desertat de les seves funcions d’òrgan paritari i col·legiat de participació. La “participació” s’ha traslladat a espais irregulars entre la part gerencial i els delgats dels sindicats sistèmics. El CSS s’ha tancat a la participació dels sindicalisme alternatiu i combatiu. Les reunions del CSS s’han convertit en reunions informatives on la part gerencial comunica la imposició de mesures i on s’espera que la participació de la representació de les persones treballadores sigui exclusivament la d’assentiment.

Comitè d’empresa i Junta (de PAS): han fagocitat les funcions negociatives i representatives del la part sindical del CSS. Junta i CE han abordat aquesta funció des d’una perspectiva de negociació sindical, sense la perspectiva de la prioritat de la vetlla per la seguretat i salut que ha de ser pròpia de la part de representació de les persones treballadores al CSS (delegades de prevenció).

Delegats de prevenció de juntes i comitès: tot i contades excepcions la tasca de les persones delegades de prevenció, tant de juntes com de comitès de PAS i PDI, ha estat nefasta. Entenem que l’actual situació pandèmica ens ha sobrepassat en tots els aspectes però, malgrat agraïm els esforços dedicats de les persones delegades, considerem que la manca de coordinació (entre les delegades de prevenció) i l’atomització dels espais de participació han marcat la tònica d’aquesta mala gestió. Les persones delegades de prevenció de juntes i comitès han centrat la seva actuació en la defensa del interessos de la seves seccions sindicals o, directament, dels seus propis interessos corporatius i institucionals; han abandonat al conjunt de les persones treballadores de la UAB deixant-les orfes de representació dins del CSS. I, el que és més greu, en cap cas han donat suport a les persones delegades sindicals quan s’han vulnerat els seus drets en l’exercici de la defensa dels interessos de les persones treballadores..

Que hem fet els CAU-iac: llegint els llistat crític a les actuacions institucionals pensareu, amb bon criteri: molt be? I vosaltres què heu fet? Us en fem un petit resum cronològic:

18/02/20 Es proposa implementació mesures preventives infeccions víriques.

22/02/20 S’exigeix implementació mesures preventives víriques i informació sobre les mateixes.

27/02/20 És denúncia la renúncia de la UAB a adoptar mesures preventives pròpies.

04/03/20 És demana informació d’una aturada cardíaca i d’un possible positiu en COVID-19 a al UAB.

06/03/20 S’informa a l’Àrea de prevenció de la resolució de la conselleria de salut de les mesures organitzatives de control de la SARS-CoV-2.

20/04/20 S‘informa a la Àrea de prevenció de l’exclusió dels delegats del sindicalisme alternatiu i combatiu de la reunió de CSS prevista pel 21 de maig.

08/05/20 Es comunica que s’ha exclòs al CAU-iac de la reunió del 29 d’abril per tractar temes derivats de la COVID-19, incomplint la llei de llibertat sindical (LOLS).

13/05/20 Es comunica l’incompliment reiterat de lleis i normatives que s’està produint des del CSS respecte als drets de la representació de les persones treballadores i la discriminació del sindicalisme alternatiu i combatiu.

20/05/20 Es comunica la manca de rigor i incompliments de terminis de la reunió extraordinària del CSS on, la part gerencial, no va presentar ordre del dia i on la documentació a debatre es va presentar fora de termini i durant el mateix debat d’aprovació de les propostes.

04/06/20 S’informa a l’Àrea de prevenció de que s’ha bloquejat l’accés al  delgats del sindicalisme alternatiu i combatiu al servidor amb la informació de treball del Comitè de seguretat i salut.

22/07/20 S’informa al CSS de que, tot hi haver-ho sol·licitat, no es fa arribar la informació ni convocatòries del CSS a les persones delegades sindicals dels CAU-iac.

16/09/20 Es comunica que la convocatòria de reunió del CSS del 23 de setembre es fa sense ordre del dia ni documentació prèvia pera avaluació i preparació de la reunió. Es considera que participar de reunions sense preparació prèvia ni documentació de treball és una pèrdua de temps. Es comunica la renúncia a participar de reunions infructuoses i de que el cost de cada una d’aquestes reunions és d’un mínim de 1596€ només en recursos humans.

16/09/20 Es fa comunicació de risc per a possibles incompliments dels protocols preventius CSS a l’edifici S del campus de Sabadell.

21/09/20 Es fa nou comunicat de risc edifici S.

22/09/20 Es sol·licita intervencions urgents en un mínim de 24h en els casos de comunicats de risc relacionats amb la COVID-19

23/09/20 Es fa avaluació directa sobre els espais de l’edifici S. Es sol·licita immediat precinte d’espais i es verifica que la distància màxima entre l’alumnat és de 58cm, molt per sota de les mesures preventives implementades.

29/09/20 Es comunica l’evidència del fracàs dels protocols de prevenció per infeccioses i es recomana assumir que cal passar de nou a la “no presencialitat”.

07/10/20 Es demana que s’emfatitzi en el pla de contingència la recomanació del ministeri de mantenir una distancia interpersonal d’almenys 1,5 metres. Es fa una proposta de senyalització de com s’han d’ocupar els seients a les aules, per tal de mantenir aquesta distància interpersonal,  per acomplir amb la normativa vigent. Es demana també, que s’informi a la comunitat universitària dels casos positius de COVID-19 i del personal confinat que s’estan donant a la nostra Universitat.

09/10/20 Es demana l’aplicació immediata de les 35 hores i jornada intensiva per a tot el personal com a mesura preventiva davant la situació actual de  la COVID-19

19/10/20 S’informa del DOGC 19/10/20 on la generalitat implementa la prestació de serveis des de la modalitat exclusiva del teletreball.

NOTA: Tota la documentació relativa a aquest activitat és a disposició de les persones treballadores de la UAB que ho sol·licitin. Degut a la cura en la protecció de dades personals no es fa pública, és possible de fer-ne consulta sota demanda.

Totes aquestes propostes, informacions, sol·licituds i avaluacions ha estat ignorades, menystingudes o bandejades, tant per la part institucional com per la del sindicalisme sistèmic (amb l’especial renúncia de les funcions de delegació de prevenció de juntes i comitès) amb l’abandonament de les responsabilitats de les que, per normativa, els hi correspon.

En compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors. Son competències dels delegats de prevenció col·laborar amb la direcció de l’empresa a millorar l’acció preventiva, promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en riscos laborals, ser consultats per l’empresari i exercir una tasca de vigilància i de control de prevenció de riscos laborals (extret de la 31/95 de prevenció de riscs laborals).