… i la Junta?

El passat 12 de febrer el Comitè d’empresa del PAS, en un comunicat via e-mail, es va unir a la nostra denúncia de manca de voluntat  negociadora de la gerència i va anunciat que abandona els espais de negociació.

El Comitè, actualment, es queixa de manca d’informació i transparència a les comissions de RLT i informativa i a la comissió de capítol VI, on no sabem com s’està desenvolupant l’anàlisi dels llocs de treball i, en funció d’aquests, la definició dels complements corresponents. És més, en aquest cas s’està fent una greu vulneració de drets fonamentals en quant a negociació col·lectiva.

El Comitè, de la mateix manera que els CAU-IAC fa un parell d’anys, va anunciar que no formarà part dels processos de selecció: portem més d’un any reclamant sistemàticament a tots els concursos que se’ns facilitin els perfils ACTUALITZATS dels llocs de treball. Han de ser públics com a la resta d’universitats.

Els CAU de la UAB ens posicionem a favor de què la Junta prengui la mateixa decisió d’abandonar els espais de negociació com a mesura de força per a presentar una front unit de tot el PAS amb l’objectiu de forçar al nou equip de govern de la UAB a imposar a la gerència un canvi de política que no menystingui la negociació col·lectiva.