Intervenció grup Claustrals dels CAU-IAC

Andreu Pompas, en nom del grup de claustrals dels CAU-IAC de la UAB, va fer aquesta intervenció el passat 30 de maig de 2019, en la sessió extraordinària del Claustre de la UAB convocada per la rectora de la UAB margarita Arboix.

Benvolgudes i benvolguts Claustrals, 

Ens trobem avui en aquesta sessió extraordinària per tractar la situació econòmica de la Universitat i les accions a portar a terme. 

La primera pregunta que ens fem és: Perquè hem hagut d’esperar tant de temps? 

Fa literalment ANYS que insistim als diferents equips de Govern, no només a aquest, en anar junts a reclamar a la Generalitat l’acompliment dels seus compromisos i mai, sembla ser que fins ara, ho havíeu acceptat. 

La veritat, tot ha estat una política de llençar pilotes fora: la culpa no és meva, és de l’altre… un altre amb qui no em vull enfrontar, no sigui cosa que… 

Ens agradaria pensar que, ara, s’ha produït un canvi que podria fer bona la dita de: mai no és massa tard si és per a bé. Això és el que esperem però, entendreu, que necessitem les nostres garanties per lluitar al costat de qui ha estat aplicant totes les retallades sense dilació i sense negociació, fins i tot d’una forma cruelment preventiva que fins i tot els tribunals de justícia han estimat com a il·legals. Aquestes dilacions i negociacions, en canvi, si que han calgut per recuperar les retallades, arribant a l’absurd que, successius equips de govern no han dubtat en emprar fons públics per a presentar tota mena de recursos legals amb la fi d’impossibilitar-ho o dilatar-ho en el temps. 

Volem, doncs, que ara que l’Equip de Govern demana la solidaritat de tota la comunitat universitària, prengui com a seu el compromís de reclamar al Govern de la Generalitat TOTS els drets laborals, econòmics i socials, pendents per a tos els col·lectius: 

  • Estudiants: aplicació de la reducció del 30% dels preus públics de matrícula. 
  • PDI: aplicació immediata de l’EPIF. 
  • PAS: pagament immediat dels imports a resultes de sentències judicials, com el PLUS Campus i respecte al compromís d’estendre drets laborals/funcionaris. 
  • Treballadores i treballadors: abonament immediat dels imports pendents de les pagues extres, recuperació de la retallada del 5% de salari, recuperació de la jornada setmanal de 35 h., recuperació del Fons d’Acció Social. Cobertura de les baixes i les reduccions per malaltia i maternitat. 

Si s’assumeixen aquests compromisos ens trobareu al vostre costat per reclamar a la Generalitat: 

  • pagament del diferencial pel Campus Ciutat. 
  • pagament per l’ús dels espais del APPPlus. 
  • pagament dels increments retributius pendents.