La tragèdia de les oposicions

Davant la inacció i apagada informativa de la JPF respecte a uns fets que considerem greus, que fan referència a les anteriors i les actuals oposicions a l’escala A2, els CAU ens veiem en l’obligació d’informar al PAS funcionari que és a qui representem i hem de rendir comptes. Degut a “la magnitud de la tragèdia” relatarem la història en 5 actes.

 

La tragèdia de les oposicions a l’escala A2 en 5 actes
(o com a la UAB continua fent les coses de forma destralera)

 

Acte I
De com la UAB és condemnada als tribunals

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través de la seva sala contenciós-administrativa secció IV, el 22 de febrer de 2019 emet resolució sobre la sentència del 23 de gener de 2019. A la resolució es pot llegir Procede en consecuencia estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento previo al desarrollo del supuesto práctico”.  “Procede por ello la estimación parcial de la sentencia, con retroacción de las actuaciones”.

L’origen de tot plegat la trobem al desenvolupament de les oposicions a l’escala A2 que van tenir lloc el 2016. Us recordem que la Gerència i la JPF van signar un bon acord tan pel que feia a les bases de la convocatòria com al respecte dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Des del primer moment l’àrea de PAS, contrària a l’acord, va interferir en el procés. Un grup d’opositors van decidir anar als tribunals i interposar demanda. No van veure recollides les seves peticions en 1ª instància i un únic opositor va presentar  recurs d’apel·lació al TSJC, que ha emès la sentència que estima parcialment el recurs. Us hem de dir que la UAB no comparteix la resolució, com ens té acostumats, i ha presentat recurs de cassació contra la sentència. De moment tira la pilota endavant però agreuja el problema en el cas que el tribunal competent no li estimi el recurs i/o ratifiqui la resolució del TSJC.

 

Acte II