Negociació del nou model d’estructures de departaments i instituts (allò que mal comença, mal acaba?)

La  negociació va començar l’any 2019 a iniciativa de l’anterior equip de govern i amb la aquiescència de la majoria de la JPF (CCOO i UGT). Encara que l’actual equip de govern malda per tancar un acord, quasi dos anys després del inici de les negociacions “el més calent és a l’aigüera”.

L’anterior equip de govern volia tancar el seu mandat aprovant un nou model d’estructures de departaments i instituts i va comminar a la Junta de Personal Funcionari (JPF) a negociar-ho. Els CAU ens van manifestar en contra, doncs significava negociar la RLT a pedaços; ara departaments i no se sap quan la resta de la plantilla. CCOO i UGT, majoria a la JPF, van imposar entrar en la negociació i la proposta que havia de presentar la JPF. Aquesta proposta va ser aprovada en JPF per majoria, no pas per consens. Els CAU van demanar que la proposta de la JPF fos aprovada en assemblea del PAS-F, cosa que la majoria de la JPF no va atendre.

Vista la dificultat i especificitat de la negociació es va creure oportú crear una comissió tècnica de treball entre l’Àrea de Persones i la JPF. Aquesta va començar la seva tasca a inicis de 2020. La JPF va deixar clar que el possible acord havia d’incloure aquests 3 apartats de forma ineludible:

 • Model d’estructures
 • Concreció de les unions entre departaments
 • Manual d’aplicació del model a les places concretes

Degut a la pandèmia, i a certa desídia, la comissió no es va reunir des del febrer de 2020 fins al març de 2021. Això sí, la JPF havia acordat prèviament amb la gerència que els efectes del possible acord serien gener de 2020. El nou equip de govern mostra les seves preses per tancar un acord per a l’aplicació immediata del nou model de departaments i instituts; la JPF manifesta que queda molt per negociar.

Finalment la JPF decideix convocar al personal de departaments i instituts a una assemblea informativa el 3/6/21 on s’explica com està la situació:

 • Model d’estructures
  hi ha un principi d’acord.

 

 • Concreció de les unions entre departaments
  Se’ns informa que els departaments passarien dels més de 50 actuals a uns 27 aproximadament.
 • Manual d’aplicació del model a les places concretes
  S’està en procés de negociació.

Els CAU comprenem certes intervencions de persones a l’assemblea que van mostrar el seu descontent per la falta d’informació, el desconcert per la proliferació de rumors i malestar per la poca participació en el procés. Els CAU proposarem, com sempre hem fet, que si s’arriba a un principi d’acord amb la gerència aquest hagi de ser referendat en assemblea.

Per tal de poder avançar en el tancament de l’acord els CAU proposen:

 • Cap funcionària i/o funcionari ha de veure rebaixat el seu nivell actual derivat de l’aplicació del nou model de departaments i de les seves fusions.
 • Les requalificacions de plaça, segons model, que només impliqui a una plaça que s’apliquin de forma automàtica.
 • Les requalificacions de plaça, segons model, que impliquin a més d’una plaça que es decideixin fent valoració de mèrits basats en l’antiguitat en l’escala i l’antiguitat en el lloc de treball.
 • Si la requalificació implica un canvi a l’escala superior que es procedeixi en primer moment catalogant la plaça de doble grup per garantir la continuïtat de la funcionària i/o funcionari que ocupa la plaça. Ha de percebre les retribucions corresponents a la seva escala, i al nivell de destinació (o grau consolidat en el cas que aquest sigui superior) i complement específic del lloc de treball. Els funcionaris i/o funcionàries que estiguin en aquesta situació podran promocionar a l’escala superior a través de promoció interna.

També volem fer palès que degut a la insistència dels CAU certes qüestions han sortit del marc de la negociació limitada a departaments i s’estan tractat a nivell de tota la plantilla com:

 • Que els mateixos criteris aplicats a l’acord del model de departament i instituts s’aplicaran per a l’adaptació a les unitats docents hospitalàries, gestions acadèmiques, gestions econòmiques i la resta d’unitats territorials de la UAB. Així es trenca amb la negociació a pedaços de la RLT.
 • El possible passi de C16 a C18 no s’estableix aplicar-lo primer a departaments, sinó que s’està negociant per a tota la plantilla.
 • La creació de places d’A1 ha sortit de la negociació de departaments per a fer-se a nivell global de la RLT.

Esperem que el que va començar d’esquenes al personal acabi amb un bon acord aprovat entre tots i totes.

Per a qualsevol consulta o suggeriment podeu contactar amb nosaltres: cau@uab.cat