nº8 de El nostre CAU 

Amb data 22 de maig la Secció sindical dels CAU-IAC de la UAB va, enviar al PAS-f, el número 8 del butlletí El nostre CAU. El butlletí dels funcionaris del PAS inclou:

  • Acord cobertures temporals: valoració positiva del preacord, creiem que millora amb escreix el del 2018.  
  • Oferta Pública d’Ocupació: incloguessin a la OPO de les vacants produïdes durant, un total de 42 places.  
  • Negociació de les estructures de la UAB: presentació a la JPF de la proposta d’estructures de gestions acadèmiques i econòmiques. Lamentar que encara no s’hagi presentat les de les unitats docents… 
  • Nova normativa de Selecció: proposta de renovació de la normativa de selecció. La JPF es nega a negociar-la mentre la gerència mantingui que els tribunals de selecció seran nomenats únicament per l’Àrea de gestió de persones. Els CAU valorem negativament la proposta. 
  • Tribunals de Selecció: proposem que totes les actuacions dels tribunals en les que intervinguin les persones candidates (proves, revisions i entrevistes) siguin presencials.  
  • Premi jubilació: volem la restauració de la retribució suspesa amb una fórmula amb garanties legals.  

Podeu accedir al Butlletí informatiu número 8 El nostre CAU en .pdf