Objectius de la JPF 2020Redrecem els objectius de la JPF per a aquest 2020. Els CAU des de l’inici del mandat de l’actual JPF (juny’18) està proposant una plataforma unitària aprovada en assemblea que marqui l’actuació i negociació de la JPF durant el seu mandat.

La proposta és sistemàticament rebutjada pels sindicats majoritaris. Aquesta forma de procedir ha provocat que durant els quasi 2 anys transcorreguts s’hagi actuat sense consultar l’opinió del personal que representem i no s’hagi buscat l’actuació unitària a la JPF sinó més aviat imposar les propostes parcials de CCOO i UGT.

L’any passat la JPF va focalitzar la seva actuació en els processos d’oposicions que permetessin la funcionarització de la majoria d’administratius interins i de l’accés d’administratius a l’escala de gestió principalment. Oposicions força reeixides descomptant l’episodi lamentable de les oposicions regalades per a les places C/B. Aquest any 2020 la JPF ha centrat els seus esforços en complaure a l’Equip de Govern negociant un acord per a un nou model d’estructura de departaments. Els CAU ja hem manifestat que creiem que és un greu error estratègic negociar la RLT a pedaços. Que s’està menystenint a d’altres àmbits professionals que ja tenien reivindicacions històriques per a la revisió de la seva RLT. Aquest possible acord per a departaments i instituts marcarà les futures negociacions de la RLT de qualsevol altra àmbit professional de la UAB. És a dir, directa o indirectament aquest possible acord afecta al global del PAS-F i que s’està fent sense cap transparència.

Respecte a la RLT, i vist la falta d’estratègia global de la JPF, els CAU creiem prioritari per a aquest any 2020:

  1. Negociar la reclassificació de totes les places C-16 a C-18. Aquesta és una proposta històrica de la JPF. És transversal i afecta a les funcionàries que menys cobren. Ja fa massa temps que no hi ha diferència de perfil professional entre un C-16 i un C-18 i si diferència retributiva.
  2. Reclassificació de C-21 a C-22 dels responsables de tarda. Creiem que és també una proposta justa. La JPF ha de promoure que hi hagi possibilitat de promoció als horaris de tarda, abandonats per la institució.
  3. Negociar que els perfils i nivells dels administratius de biblioteques arribin fins al C-22, també una reivindicació històrica de la JPF, que alguns han oblidat. La JPF ha de promoure que hi hagi possibilitat de promoció a l’àmbit de biblioteques.
  4. Negociar tota la RLT complerta i no a pedaços. Sortosament, i desprès de més d’un any de reclamació dels CAU en solitari, la Gerència ha facilitat calendari de revisió de tots els perfils de la plantilla de funcionaris. És un bon punt de partida per a fer una negociació que inclogui a tot el PAS funcionari sense fer discriminació per àmbits i que aquesta revisió global permeti equilibrar la RLT i no pas desequilibrar-la com pot provocar una negociació parcial.

A falta d’una plataforma unitària que guiï l’actuació de la JPF aquestes son les propostes referides a la RLT que els CAU posem a consideració del PAS-f per a aquest 2020.

Evidentment continuarem treballant en qüestions de formació, selecció, jornada laboral, prevenció de riscos laborals encara que la JPF no tingui una estratègia d’acció definida i aprovada pels nostres representats.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta, cau@aub.cat.