Revista electrònica Quincacau Juliol 2018 – Dignitat caducada

Volem que els càrrecs unipersonals a la junta siguin ocupats per dones

Una persona del PAS funcionari ens ha fet arribar la seva opinió sobre com veu la nova junta. Nosaltres pensem que l’hem de publicar perquè ens mou l’autocrítica:

“No puc començar l’article sense recollir aquelles paraules que es cridaven al 8 de març: «som paies, gitanes, migrades, racialitzades. Les nostres edats són totes i totes ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero… som TOTES» i totes volem veure’ns representades en tots els estrats de poder i, per què no, a la Junta de PAS-F?”

“Ens sembla incoherent que els sindicats diguin que són els defensors de la igualtat de gènere i no ho posin en pràctica. Recordem que igualtat de gènere vol dir que hi ha igualtat de drets, de responsabilitats i també d’oportunitats i en una universitat on les dones PAS-F som almenys el 50%, exigim que com a mínim hi hagi aquesta representació als òrgans unipersonals de la junta.”

Des dels CAU-IAC acceptem aquesta crítica i instem la Junta que en els òrgans unipersonals hi hagi paritat i no els acaparin els homes i per això demanem als sindicats CCOO, UGT i ADT que tots fem un esforç per tal que els càrrecs unipersonals siguin càrrecs rotatius en el gènere de qui els ocupa i tinguem presidenta, secretària i vocals dones.