Revista electrònica Quincacau Maig 2018 – Personal Tècnic de Suport a la Recerca: capítol inacabat

Personal Tècnic de Suport a la Recerca (TSR): capítol inacabat

18A, debat de l’assemblea capítol VI: drets i deures, estructuralitat i convocatòries públiques. Els CAU-IAC entenem que els TSR tenen els mateixos drets, i deures, que el personal laboral fix.

El passat 18 d’abril es va fer una de les assemblees del personal tècnic de suport a la recerca (TSR), altrament dit personal de capítol VI, amb més afluència dels darrers temps. Malauradament el Comitè d’empresa no va poder donar gaires notícies noves sobre la negociació, però es va poder debatre sobre les propostes presentades per gerència.

D’aquest debat en van sortir tres peticions:

  • Aclariments sobre el sentit de la frase «mateixos drets i deures que el personal laboral fix».
  • L’ordre d’estructuralitat en funció dels anys, i no del percentatge d’aportació de la UAB.
  • És la UAB qui ha de “demostrar” la irregularitat si les convocatòries no han estat públiques.

Hi havia un compromís de redactar una contraproposta, fer-la arribar al col·lectiu, i presentar-la a la gerència a la reunió de dijous 26 d’abril.

Malauradament no sembla que totes les seccions sindicals tinguin la mateixa disponibilitat en alguns temes i això no ha estat possible, i sembla que no ho serà en els propers 15 dies.

Creiem que tenim un deute davant l’assemblea i no volem deixar passar més temps sense informar, com a mínim, d’aquesta darrera reunió mantinguda amb gerència.

En aquesta reunió la Gerència ha aclarit alguns dels temes:

  • Drets i deures no són pas tots. Els CAU-IAC demanarem el llistat, concret, de quins drets no volen aplicar i quins deures sí que serien d’aplicació.
  • Volen lligar l’estructuralitat de les persones indefinides no fixes segons la seva font de finançament amb la UAB. Els CAU-IAC no ho acceptarem, no només per entendre que l’estructuralitat no depèn de la font de finançament, també perquè aquesta qüestió estava reconeguda i acceptada per la gerència ara farà un any. No volem passos enrere.

Per totes aquelles persones que no vau poder assistir a l’assemblea o per si no va quedar clar durant el desenvolupament de la mateixa, els CAU-IAC ens reafirmem:

El personal tècnic de suport a la recerca ha accedit al seu lloc de treball mitjançant convocatòria pública, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Si alguna persona té constància de casos on no ha estat així, estaria obligada a presentar proves i denunciar-ho.

El personal tècnic de suport a la recerca no és responsable del mètode utilitzat per la UAB per a cobrir llocs de treball quan les condicions pressupostàries, jurídiques o de qualsevol altra naturalesa no permetien fer convocatòries de personal laboral fix.

Donades les dues premisses anteriors el personal tècnic de suport a la recerca té els mateixos drets, i deures, que el personal laboral fix.

Recordem que no ens estem inventat res de nou, ja en altres ocasions s’han trobat fórmules imaginatives per solucionar problemàtiques d’un col·lectiu, quan hi ha hagut voluntat. Vegeu aquest enllaç: http://blogs.uab.cat/comitepas/files/2016/09/Acord-PAS-L-01-03-16.pdf