Revista electrònica Quincacau Marc 2018 – Grip

Baixa per grip = 100% retribució salarial

La grip és una malaltia de “declaració obligatòria”; les baixes derivades de l’afectació de la grip han de suposar el 100% de retribució salarial.

Ja fa temps que des de la secció sindical dels CAU-IAC demanem a la UAB, via Comitè de seguretat i salut, que les baixes (incapacitació laboral transitòria, ILT) per grip han de suposar la retribució del 100% salarial i no el perjudici que s’ha vingut aplicant fins ara; en tractar-se la grip d’una malaltia infecciosa.

Des de IAC-CATAC ens aclareixen, en el seu butlletí “CATACCRAC”, els supòsits de d’ILT amb percepció del 100% de retribució que inclou la grip, en base a decret llei 4/2017 de 18 de juliol. El decret llei fa un llistat de malalties de “declaració obligatòria”, aquesta té com a objectiu la prevenció epidemiològica.

La 4/2017 és d’aplicació a les universitat públiques, això implica la obligació del 100% de retribució salarial dels casos previstos, en la llei, per part de la UAB.

És important que, en el certificat de baixa, el metge indiqui que es tracta d’una de les malalties incloses en el supòsit del decret llei per a tal de que l’àmbit de personal i nòmines no apliqui, per error, cap tipus de descompte. El diagnòstic no s’ha d’incloure en el certificat per ser de caire confidencial. Podeu ampliar la informació en l’article de IAC-CATAC Cataccrac-34_IT

El certificat de baixa el podeu descarregar des d’aquest model certificat medic

Entenem que aquesta mesura és una bona ajuda per a la protecció i prevenció de les epidèmies de grip. Malgrat això, des de la nostra Secció sindical, entenem que cal continuar exigint que totes les baixes siguin remunerades, com abans de les “retallades”, així com la recuperació de tots els drets manllevats per les polítiques d’austeritat.