Teletreball, ser o no ser?

La situació dels horaris i jornades a la UAB està passant per un moment molt enrevessat: teletreball, treball a distància, jornada compactada, horaris de serveis, etc… La voluntat de JPF i Comité al convocar en assemblea al PAS, el proppassat dia 11 de maig, va ser la d’informar i clarificar la qüestió. Entre dificultats tècniques al TEAMS i l’amplitud dels temes, sembla que es va complir a mitges. Han arribat a la nostra secció sindical un reguitzell de consultes de companys i companyes demanant aclariments, i és el que intentarem fer breument en aquest escrit.

 

D’on venim?

La UAB, a diferència d’altres universitats catalanes, des de fa anys té un programa de Teletreball. La Gerència no ha apostat per aquest programa, per la qual cosa un petit percentatge de PAS l’ha pogut gaudir. JPF i Comité van mostrar el seu desacord des de l’aplicació del Teletreball doncs acollir-s’hi era decisió únicament dels caps respectius.

Al 2020 arriba la pandèmia i les autoritats decreten confinaments. La direcció de la UAB segueix directrius del PROCICAT i aplica “el treball a distància”. El denomina treball a distància i no pas teletreball per que no segueix els requeriments normatius del Teletreball.  A data d’avui, la Gerència continua emetent instruccions en les que indica fins a quants dies a la setmana de treball a distància pot gaudir el PAS.

A partir de la pandèmia, les administracions públiques comencen a regular de forma més concreta i complerta el Teletreball. Fruit d’aquest procedir el 16 de juny de 2021 els sindicats sistèmics signen l’ACORD MARC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TELETREBALL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE CATALUNYA. Els CAU no el vam signar, entre d’altres raons, per que no garanteix que la UAB faciliti l’equip informàtic necessari per fer teletreball al PAS que se li ha autoritzat:

Disposició transitòria

Mentre la Universitat no disposi dels equipaments suficients per dotar totes les sol·licituds informades positivament, la Comissió Paritària per a la interpretació i la vigilància de l’acord podrà proposar mesures complementàries de col·laboració perquè es pugui fer efectiva la prestació de serveis en modalitat de teletreball.

L’acord estipula quan s’ha d’aplicar l’acord a cada universitat:

Disposició final.

Vigència de l’acord. Les parts manifesten la seva voluntat de que aquest acord es pugui aplicar abans del 31 de desembre de 2021, i es comprometen a posar en marxa, de la manera més àgil possible, els mecanismes interns que permetin aconseguir aquest objectiu.

El 6 de juliol de 2021 la JPF i el Comité signen amb la Gerència l’acord per a la determinació sobre la flexibilització de la jornada laboral de la UAB que permet compactar la jornada:

Iniciar a partir de l’1 de setembre de 2021 una prova pilot per a tot el personal que actualment té horari partit (amb el requisit de registrar la pausa per dinar al sistema de control de presència), establint el següent horari:

Horari teòric de 9:00h 14:00h i de 15 a 17h

   • Flexible: 7:45 – 9:45
   • Presència obligada: 9:45 – 13:30
   • Flexible: 13:30 – 19:30

Aquell mateix setembre JPF i Comité s’assabenten que la Gerència està elaborant una proposta d’horaris mínims de presència als serveis de la UAB. Li exigeixen a la Gerència negociar aquests horaris i es manifesten totalment en contra d’una aplicació unilateral. 

On som?

La Gerència s’ha compromès amb JPF i Comité que, fins a l’aplicació de l’acord de Teletreball, mantindrà la instrucció que indica que es poden fer fins a dos dies de treball a distància.

Igualment, fins l’aplicació de l’acord de Teletreball, segueix vigent l’acord que possibilita la compactació de l’horari.

Com a conseqüència del ciberatac patit per la UAB l’aplicació del Teletreball es retarda fins l’1 de setembre.

La JPF i Comité indiquen a la Gerència que per donar el seu vist i plau s’ha d’arribar a tres acords, doncs estan relacionats entre ells i uns afecten als altres:

  1. El d’aplicació del Teletreball.
  2. La normativa interna de desconnexió digital.
  3. Els horaris mínims de presència als serveis.

 

On anem?

De moment la JPF i Comité no veuen una sortida fàcil a l’actual situació.

La negociació per l’aplicació del Teletreball està encallada, entre d’altres, per aquestes qüestions:

  • La Gerència vol excloure del teletreball a alguns col·lectius de PAS (personal d’SLIPIs, laboratoris, etc..) adduint que no tenen tasques teletreballables.
  • La Gerència indica que es donaran fins a dos dies de teletreball a la setmana i excepcionalment tres, mentre que l’ACORD MARC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TELETREBALL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE CATALUNYA:

La jornada setmanal de teletreball es podrà realitzar en una, dues o tres jornades en la modalitat de teletreball senceres, sense poder-se fraccionar….

  • La Gerència vol computar 7 hores de jornada els dies que es teletreballi, i no considera les possibilitats de flexibilitat horària que permeten allargar o escurçar la jornada.
  • JPF i Comité volen que diferents situacions especials del PAS (malalties, etc…) tinguin un tractament que permeti autoritzar fins a cinc dies de teletreball a la setmana. La Gerència no ho considera.

La normativa interna de desconnexió digital està força treballada i es podria arribar a un acord desprès que la Gerència acceptés la majoria d’esmenes proposades pels CAU.

És diferent la qüestió dels horaris mínims de presència als serveis, on el desacord és manifest en molts apartats, entre d’altres:

  • La proposa d’horaris de servei de la Gerència deixaria sota mínims la possibilitat de seguir amb la jornada compactada.
  • La Gerència confon horaris de servei amb servei presencial. JPF i Comité no es cansen de repetir que es poden donar molts serveis de forma virtual.
  • La Gerència està reduint les places amb horari de 14h a 21h disminuint les hores de servei.
  • A la vegada, la Gerència vol que els serveis obrin fins a les 16h, 16,30h o 17h i que aquests horaris de servei els cobreixin persones amb jornada continuada al matí o horari partit.
  • Als serveis amb força personal es possible cobrir l’horari i teletreballar mitjançant rotacions. Amb la proposta de la Gerència els serveis amb poc personal no ho podran fer.

 

A hores d’ara la possibilitat del triple acord està lluny, a les darreres reunions de negociació no hi ha avenços significatius. En el cas d’una falta d’acord i si l’empresa vol fer una aplicació unilateral del Teletreball, ens haurem de mobilitzar. Ens hi juguem força.

Si vols més informació pots adreçar-te al nostres correu electrònic: cau@uab.cat

ESCOLTA L’ÀUDIO