17D, l’última oportunitat

El 17 de desembre s’ha convocat sessió ordinària del Claustre de la UAB, aquesta sessió marca el final de l’etapa de l’equip de govern de Marga Arboix i albira, ja, les properes eleccions cap a la creació d’un nou rectorat, donat el fet que la repetició de la candidatura de l’actual rectora no és possible segons normativa.

A manca d’aquests últims mesos, hem de començar a avaluar la tasca d’aquest equip, en funció de allò que vam anunciar durant la campanya electoral del 2016 com a les nostres condicions de mínims (publicades el 2016), per a donar suport a les candidatures, i allò que en aquests últims 4 anys s’ha implementat: la nostra valoració és d’un 1,6 sobre 10.

Val a dir que la nostre millor valoració va dirigida a la gestió realitzada en l’àmbit de l’estudiantat, des del corresponent vicerectorat.

L’avaluació que hem de realitzar és especialment negativa en l’àmbit de la gestió de personal, tant del PAS com del PDI, amb importants mancances en el que es refereix a l’estabilització de personal, decrement de l’arbitrarietat i retorn de tot allò manllevat amb les “retallades”.

En l’aspecte de la gestió de les persones (de tots els estaments del campus) tampoc hem vist prioritzar els drets individuals, com els de seguretat i salut, per sobre de determinats interessos particulars. Aquest és un aspecte que valorem també de forma molt negativa.

La gestió política de la UAB no ha respectat el reconeixement del Claustre com a màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, l’equip de govern no ha assumit com a pròpies les seves decisions, ni les ha considerat vinculants. Més aviat s’ha intentat una política de manipulació del Claustre amb provant d’utilitzar-lo en benefici propi, dels interessos de l’actual equip de govern. Així doncs, a la propera sessió, tornarem a preguntar a la rectora l’estat d’implementació dels acords de Claustre, especialment els relacionat amb la repressió social i política.

D’altra banda, en la propera sessió del dia 17, ens caldrà una explicació de la substitució, del responsable de conducció de les sessions, realitzada a la mesa del Claustre.

En aquests moments, i si no hi hagués un canvi realment important en l’actual línia d’implementació de l’equip de govern, des del grup de claustrals dels CAU, podem anunciar el nostre posicionament contrari a l’aprovació de l’informe de la rectora de la propera sessió del Claustre convocada el 17 de desembre.