1r Claustre del rector Javier

Avui, 22 de desembre de 2020 al migdia, la primera sessió del Claustre de la UAB del mandat del rector Lafuente s’ha desenvolupat, en sessió extraordinària, utilitzant per primera vegada els formats no presencials. Aquest és també el primer Claustre des de l’inici de la pandèmia SARS-CoV-2.

El tema central del Claustre ha estat, propostes del nou equip de govern a part, la incidència de la Covid-19 a la UAB i la seva gestió.

El grup de claustrals del CAU-IAC han fet una intervenció presentat el resum del document intervencióclaustreCAU.pdf. Aquest document proposa millorar les relacions, en aspecte de seguretat i salut, de la nostra secció sindical i l’equip de govern; reconduir el bandejament de les persones delegades sindicals dels CAU, llistat de les activitats presencials autoritzades i les mesures de seguretat extremes implementades (en base a l’actual normativa prevenció contagis); que la secretaria del Comitè de seguretat i salut (CSS) recaigui en la representació de les persones treballadores, la implementació dels acords de Claustre pendents.

D’altra banda, el membre de la nostra secció sindical A. Pompas, fer extensives al PAS les mesures previstes pel personal acadèmic incrementar l’oferta de places, revisar el model de priorització de places, revisar el reglament dels concursos i actualitzar el pla d’acollida.

El sistema de vídeo-meetig utilitzat per a la sessió fa funcionar correctament, amb algun petit problema de so sol·lucionat ràpidament, i la sessió es va tancar passats 10 minuts de les dues.