Revista electrònica Quincacau Febrer 2018

 
Febrer de 2018
 DEMANDES PLUS CAMPUS: PLUJA DE SENTÈNCIES.
El jutjat contenciós-administratiu nº 15 de Barcelona ha emès les tres primeres sentències referides a les demandes per la supressió del Plus Campus a treballadores funcionàries de la UAB. És més que probable que en el proper mes puguin dictar-se una trentena més de sentències a diferents jutjats. A tal efecte, els CAU amb el seu assessor jurídic s’han reunit amb la Gerència de la UAB.

CONCURS OPOSICIÓ A L’ESCALA ADMINISTRATIVA: QUE EL RITME NO PARI!!

Tot just ha acabat el procés de les 15 places de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2016, i ja hem encarem la convocatòria de les 32 places de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017.

8 DE MARÇ: VAGA FEMINISTA

La secció sindical dels CAU-IAC de la UAB dona suport a la vaga feminista del proper 8 de març. Us fem a mans els raonaments per a la convocatòria de la vaga general, i el manifest de la IAC sobre la jornada del 8M.
AUXILIAR ADMINSTRATIVA, UNA ESCALA EN EXTINCIÓ A LA UAB
Una demanda històrica de la Junta de Personal Funcionari (JPF), es podrà aconseguir aquest any 2018. Es convoquen oposicions internes a l’escala administrativa pels auxiliars administratius funcionaris i els auxiliars administratius interins canviaran el seu  nomenament pel d’ administratiu interí.