Carta oberta al rector de la UAB 

25/02/2021

Javier Lafuente,
Rector de la UAB, 

Benvolgut company,

Davant del brot de Covid-19 al Campus de la UAB exigim l’aturada de la docència presencial, la convocatòria del CSS, l’acompliment de la normativa laboral, la substitució de la presidència del CSS treballar des de la cooperació. 

 Ens adrecem a vos com a màxim responsable empresarial i institucional de la UAB, amb la màxima responsabilitat sobre la salut i seguretat de les persones del Campus en general i de la salut laboral de persones treballadores de la UAB, i les empreses externes del Campus, en concret. 

Avui hem conegut, via premsa, l’aparició d’un brot de la Covid-19 en l’entorn de la vila universitària de la UAB, el qual podem augurar com a l’alba de la quarta onada. 

Hem de recordar-vos que en el passat Claustre del 22 de desembre la Secció sindical del CAU-IAC va fer una intervenció on concloïa que si tenim una proposta basada en cercar complicitats per a treballar en un projecte comú des de la cooperació de les representacions de l’empresa i la de les persones treballadores col·laborarem tots plegats en el mateix projecte. 

En pocs mesos hem pogut veure que la proposta del nou equip de govern no està basada en cercar complicitats. Malgrat la nostra denúncia de bandejament de la nostra Secció sindical (i d’altres) l’actual Vicerectorat d’organització segueix una política continuista del que vam considerar nefast en l’últim equip de govern. Per tres vegades hem sol·licitat reunió amb el vicerector per redreçar aquest bandejament, la resposta ha estat que lestabliment de reunions amb les seccions sindicals (…) resultaria difícilment practicable. 

Ens queda clar, doncs, que per part de l’actual Vicerectorat d’organització, no hi ha voluntat de corregir l’incompliment sistemàtic de l’article 10 de la llei de llibertat sindical. 

Des de la pressa de possessió de l’actual rector el passat 13 de novembre el Comitè de seguretat i salut (CSS) s’ha reunit una sola vegada, el 15 de desembre, en plena crisis pandèmica i durant el pas del que s’ha considerat la tercera onada de la SARS-CoV2. Totes les decisions preses en el marc de la pandèmia s’han traslladat a un “grup de treball” en el qual no és permet la participació dels nostres delegats/es sindicals.  

Aquest “grup de treball” ha usurpat les funcions que li són pròpies al Comitè de seguretat i salut i, a més, s’ha creat al marge de cap marc referencial de l’estructura de negociació col·lectiva: desconeixem la seva data de creació, en quina sessió del CSS s’ha decidit la seva constitució, per qui està format, quines són les seves funcions, si té algun tipus de reglament, etc. Tot això no només pot suposar l’incompliment de la llei de prevenció de riscs si no també del reglament de funcionament del mateix CSS. 

Les úniques informacions que rebem d’aquest grup de treball són via Comitè d’empresa. La UAB continua incomplint el dret dels delegats sindicals a tenir la mateixa documentació i informació que posa a disposició del Comitè d’empresa, així com el de poder participar en aquestes reunions. 

D’altra banda, hem de denunciar com repetidament s’ha ignorat els nostres comunicats d’incompliments de mesures de protecció al contagi víric, actitud que sens ha comunicat com de consens entre responsables tècnics i polítics. 

Des dels CAU-IAC ja vam anunciar, en el comunicat del 15 de febrer, que ens semblava insensata i irresponsable la decisió de retorn a la presencialitat de la docència de 1r curs, una decisió presa al marge, i ni tant sols comunicat, al del CSS. La notícia avui és el primer brot de gran magnitud a dins del Campus… Ens provoca tristesa i indignació tenir raó; preferiríem equivocar-nos.  

Ara mateix aquesta no és la universitat exemplar que desitgem, aquesta no és la universitat de coneixement i saviesa al servei de la societat que volem fer créixer. Les actituds del moment són més pròpies d’una acadèmia de formació corporativa que de la cultura centenària de les universitats europees com Bologna (1088), París (1170), Montpellier (1289) o Lleida (1297) 

Exigim: 

  • L’aturada immediata de les noves mesures COVID-19 en matèria de docència del comunicat del rector del passat 8 de febrer i el retorn a la situació prèvia. 
  • La convocatòria immediata del Comitè de seguretat i salut en sessió extraordinària per a valorar la situació creada i generar una nova dinàmica de treball. 
  • L’acompliment estricte de la normativa laboral, amb especial diligència sobre l’article 10 de la llei de llibertat sindical, així com el  retorn a les normals relacions amb la representació sindical, i deixar de donar cobertura política a l’incompliment de normatives referida a llibertats sindicals i drets fonamentals. 
  • La substitució de l’actual presidència del CSS per la mala gestió política en referència a la seguretat i salut en el moment crític de la 3a onada de l’actual pandèmia i a les portes de la 4a.
  • La implementació d’una nova política de relacions laborals basada en cercar complicitats per a treballar en un projecte comú des de la cooperació de les representacions de l’empresa i la de les persones treballadores.

D’altra banda manifestar que no renunciarem a cap via legal en l’exercici de la reivindicació dels nostres drets.

Cordialment, 

Secció sindical dels CAU-IAC de la UAB