Comissió de classificació professional del PAS-L

Després de molts anys (vora dels 30) el passat dimarts de carnaval (21/2/23) es va reunir per primera vegada una comissió per a treballar i consensuar els conceptes de selecció del PAS categoria i especialitat.

L’arbitrarietat generada per la indefinició d’aquests concepte va portar als CAU-IAC a anunciar, el novembre del 2018, la seva retirada dels tribunals de selecció per la inseguretat jurídica creada per aquesta vuit normatiu, que suposava decisions arbitràries i el risc de prevaricació.

Al Quincacau del febrer del 2021 demanàvem poder comptar amb el suport de totes les seccions sindicals per aconseguir la definició d’aquests conceptes. Informaven, en aquest article, de les problemàtiques que aquesta indefinició generava al personal de capítol 6 i del que suposava d’incompliment reiterat del Conveni.

Ens va generar molta satisfacció la decisió, unànime, el passat febrer, del Comitè d’empresa del PAS de retirar-se dels processos de selecció fins a no arribar a un acord, amb l’empresa, en la definició d’aquests conceptes: l’arbitrarietat en la selecció havia superat tots els límits i totes les seccions sindicals han dit prou.

Ha començat, doncs, aquest procés de definició que ha de clarificar els trasllats i garantir els drets dels aspirants, però que ha de generar també millores en la catalogació professional. Aquestes, no només han de millorar la RLT (relació de llocs de treball) si no que han de ser un puntal per a aclarir els esglaons de la carrera professional del PAS de la UAB.