Jornada 35 

2021 recuperarem, el nostre dret a les 35h. 

Han estat molts anys (masses) reclamant el que els CAU-iac consideràvem just, especialment quan comprovàvem que la implantació de l’increment de la jornada en altres administracions públiques (també de Catalunya) havia esta nul·la, de recuperar ela nostra jornada de 35h establerta per conveni col·lectiu. 

Durant aquests anys s’ha intentat minimitzar l’increment de la jornada amb un conjunt d’acords. Aquests acords son profitosos pel conjunt de les persones treballadores però, també, per la UAB. O ho hauria d’esser; si la UAB, com a institució, creu que tenir personal format és un valor afegit i fa, també, una aposta i una defensa de la conciliació de la vida personal i familiar.

Un exemple clar son els acords de compensació horària per la formació fora d’hores de jornada. Els CAU-iac considerem una obligació de l’empresa l’oferir una formació suficient i de qualitat; de fet, l’article 31 (6è conveni) recull que l’empresa ha de facilitar aquesta formació i, en alguns casos, ha de  reduir la jornada si es desenvolupa fora de l’horari de la persona treballadora. El mateix podríem dir en el cas dels cursos d’idiomes; una universitat que es declara internacional el mínim que hauria de fer es compensar l’esforç de formar-se en idiomes del personal fora de la seva jornada 

Abans que ho digui algun altre per criticar aquest escrit: i la compensació de 16h per fer formació, fins i tot, dins l’horari que? Mai no hem estat a favor d’incloure la formació en la negociació del calendari: la formació és un dret del PAS que la universitat ha de garantir! I quan hem fet formació dins l’horari laboral (per cert, mes de 16h), sempre ens hem trobat tota la feina pendent esperant-nos.

Ara, una pregunta, perquè aquest “bon rotllo” en compensar hores quan la formació es fa fora de l’horari? Una reflexió, a quants de vosaltres, en aquesta època de manca de personal per les restriccions en cobrir baixes, us han “no autoritzat” formació per necessitats de servei? 

Res a dir d’aquells acords dels primers anys d’aplicació de la mesura sobre les propostes de millora, que inicialment no implicava gaire fins que (misteriosament?) van desaparèixer. 

Us demanem, doncs, que analitzeu amb la suficient tranquil·litat el que ens ha comportat la jornada de 37,5h no només mentre érem al nostre lloc de treball, també quan érem a casa.