Revista Quincacau març 2023

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és CABECERA.jpg

 

Març 2023

 

 

21/03/23
Plou merda sobre la UAB…
L’actual protocol contra l’assetjament sexual es va aprovar al marge de l’acord amb la representació de les persones treballadores. Les seccions sindicals ens vam posicionar en contra de separar el protocol d’assetjament sexual d’altres de laborals i en contra de la poca participació que ens permet. Cal re-avaluar aquest protocol i reforma-lo si escau. Cal també un gran pacte social de la comunitat UAB per desterrar les pràctiques de qualsevol tipus d’assetjament. Llegiu-ne més

 

22/03/23
La posada en funcionament del teletreball. Un problema que es veia a venir desde el primer  dia
Reclamem que l’aplicació del teletreball sigui la més favorable als interessos del personal. Llegiu-ne més

 

 


24/03/23
Comissió d’SLiPIs
El 2021 es va signar l’acord de compromís de transformació dels LG4 a LG3, que no s’ha implementat, tot i l’increment de tasques d’aquest col·lectiu. Les mobilitzacions dels SLIPIs han forçat a la convocatòria immediata d’una nova reunió de negociació. Llegiu-ne més

 

 

20/03/23
Reorganització dels SID’s
Una potestat de la Gerència sense consultar al col·lectiu ni als centres? L’assemblea presenta alternatives. Llegiu-ne més

 

 

24/03/23 
Comissió de classificació professional del PAS-L
El passat febrer, del Comitè d’empresa va decidir retirar-se dels processos de selecció fins l’acord dels conceptes categoria i especialitat: l’arbitrarietat havia superat els límits. Llegiu-ne més

 

 

23/03/23
Informació PAS-f
Els funcionaris dels CAU-IAC editen el número 7 de la revista El nostre CAU amb diverses informacions d’interès: plataforma reivindicativa, ocupació, estructures, selecció, cobertures temporals, horaris de tarda i jubilació. Llegiu-ne més

 

Web IAC, entrades: