Revista electrònica Quincacau Maig 2018 – CAU: majoria absoluta a la USDER

CAU-IAC: majoria absoluta a la USDER

Els CAU-IAC guanyen les eleccions sindicals del PAS de la Universitat de Sant Esteve de les Roures (USDER), tant a la Junta com al Comitè, per majoria absoluta i conformen la primera força sindical de la plantilla del personal no docent.

La jornada electoral del passat 18 d’abril ha donat la majoria absoluta a la proposta sindical dels Col·lectius Assemblearis d’Universitat – Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC) tant a la Junta de Personal funcionari com al Comitè d’Empresa del PAS, amb el 59,4% del vots i el 56,7% respectivament.

La portaveu de la Secció sindical dels CAU-IAC de la USDER, Fàtima Rodríguez i Puigalbada, en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) ha manifestat que els CAU-IAC oferiran a la resta de representació sindical del PAS de la USDER una presidència rotativa entre tota la representació de la Junta i el Comitè. Segons Fàtima “el nostre model sindical és assembleari i entenem que les Juntes i Comitès han de funcionar assembleàriament, per tant, entenem els càrrecs de secretaria i presidència com a tècnics, i en cap cas com a executius, per això sempre fem les propostes de presidències i secretaries rotatives.

Totes les seccions sindicals tenim com a objectiu la defensa dels interessos de les persones treballadores, des d’aquesta perspectiva entenem que no tindrem oposició dins de la Junta i el Comitè: per què els nostres objectius són compartits. Tindrem, evidentment, diferents criteris i prioritats, diferents tàctiques i estratègies, i com és normal, discrepàncies. Però, el treball cooperatiu entre representants sindicals, encara que siguin de diferents organitzacions, ens ha de portar a avançar en la defensa dels drets i interessos de les persones treballadores; i recuperar tot allò perdut en les polítiques d’austeritat: les retallades

El programa dels CAU-IAC inclou l’atenció a aspectes com els riscs laborals, els riscs psicosocials, la selecció, la formació, la promoció (o la carrera professional) i la conciliació. Però, “la nostra prioritat és i serà acabar amb la precarietat, tant pel que afecta a contractes d’obra i servei com interinatges que emmascaren les necessitats estructurals de plantilla” ha declarat Rodríguez i Puigalbada.