Tancament d’activitats UAB

No s’han pres mesures preventives, el tancament s’ha fet de forma improvisada. Exigim: responsabilitats polítiques, canvis profunds en prevenció, rescissió de la mútua laboral, informació clara i pla de reincorporació als campus.

Ara mateix ens és molt trist recordar com, des de la Secció sindical dels CAU, el 1 de febrer, comunicàvem a l’Àrea de prevenció i Assistència (APiA) que les mesures de la UAB davant les infeccions virals s’havien relaxat, que l’evolució del coronavirus ens obligava a exigir mesures immediates, i es demanava una reunió per a tractar-ho (veure Quincacau febrer 2020). 

Malgrat això, ni des de l’APiA, que ens ha d’assessorar i donar suport en matèria preventiva  tant a l’empresa com al representats;  ni des del equip de govern i, més concretament, de la rectora, que té el deure de garantir la nostra seguretat i salut; ni des del Comitè de seguretat i salut, òrgan de consulta i participació en prevenció; ni des de la mútua laboral, que ha de vigilar la nostra salut, es va considerar necessària cap mesura preventiva, ni tant sols una reunió per tractar la més que possible situació d’emergència …

És només el 26 de febrer, amb casos de corona virus ja detectats a Catalunya, en que l’equip de govern va tenir a bé convocar una reunió pel dia 3 de març: sense cap proposta concreta ni ordre del dia. Des dels CAU vam expressar que una reunió presencial informativa, on no és previst debat, ni negociació ni acords de consens, la consideràvem innecessària; que aquesta informació es podia comunicar via e-mail. Però, que és considerava imprescindible que l’Àrea de prevenció presentes mesures concretes per a evitar que la UAB, com a  “HAP” de comunicació social, esdevingués un focus de transmissió del COVID-19; que la inacció i la no implementació de mesures, començava a semblar una irresponsabilitat. 

S’exigia, així, passada la fase preventiva sense l’aplicació de cap mesura, mesures interventives concretes que garantissis la seguretat i salut de totes les persones treballadores davant de l’arribada de l’epidèmia. 

Però ni tant sols davant del ja previsible tancament de l’activitat docent, entre el 3 i el 13 de març, la institució va ser capaç d’adoptar cap mesures; ni tant sols un pla de contingències de teletreball. El tancament d’activitats a la UAB es va fer de forma improvisada, sense planificació ni unes directives ni ordres clares. Altra vegada va ser, la responsabilitat individual dels membres de la comunitat universitària, la que va permetre que el tancament de l’activitat a la UAB no esdevingués un caos, però va ser evident la manca absoluta de lideratge institucional. Es va actuar tard i sense unes directrius clares i, com sempre, la comunicació es va deixar en mans del caps i, com sempre, el caos va estar servit.

El fet de que la improvisació fos compartida a tots els nivells de l’administració pública (mal de muchos, consuelo de tontos) no ens excusa per no fer una profunda crítica interna; especialment considerant la importància com a model “d’excel·lència”, i de lideratge cultural i científico tècnic, que ha de tenir la universitat a nivell del conjunt de la societat.

Així doncs, i a les portes del relleu de l’actual equip de govern i la conformació d’un nou equip, és necessari començar a manifestar les nostres exigències:

  • Assumir la responsabilitat política de la manca de prevenció en el desenvolupament de la crisis del coronavirus
  • Recanvi en la direcció de l’Àrea de prevenció per la manca de lideratge en la prevenció de la crisis
  • Gestió directe, des de l’administració UAB, de tots els aspectes de prevenció i salut de la comunitat universitària
  • Rescindir el contracte amb la mútua i, en tot allò que sugui possible, retorn de tota la salut laboral a la gestió interna de la UAB o a la seguretat social. 
  • Informació clara i diàfana a totes les persones de la comunitat universitària de forma horitzontal
  • Confecció d’un pla de reinici de l’activitat presencial a la UAB, i de reincorporació als campus, amb mesures de seguretat per a les persones treballadores
  • Confecció d’un pla de reinici de l’activitat presencial a la UAB, i de reincorporació als campus, amb mesures de seguretat i salut per a les persones treballadores.  

Som a temps, i tenim prou temps, per poder garantir una bona reincorporació al treball presencial i establir els mitjans de protecció adequats, entre d’altres: controls de temperatura, garantir la distancia de seguretat en els llocs de treball, equips de protecció individual (EPI), etcètera.