TELETREBALL: esborrall acord modificació EBEP

La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, a nivell d’estat, ha arribat a un pre-acord de modificació de l’estatut del treballador públic (EBEP) respecte al teletreball. Aquest pre-acord és important per què afecta a tots les persones treballadores de l’administració pública de totes les administracions estatals, inclòs universitats.

La proposta regula i defineix el teletreball, així com els drets i deures (bàsics) de les persones treballadores que aporten el seu servei des d’aquesta modalitat.

Tot i que encara és aviat per fer-ne una avaluació en profunditat, i veure si aquesta proposta és finalment aprovada, cal valorar positivament el fet de poder tenir a disposició un text concret.

Us adjuntem l’esborrall del text acordat per a la vostra informació i valoració. Recordeu que és un pre-acord de proposta a elevar a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas; o sigui, que no és encara d’aplicació.