Felicitacions de Nadal enverinades

El darrer dia laborable de 2019 CCOO felicitava el Nadal, avançava i patrimonialitzava un proper acord Gerència-JPF per a la reorganització de les estructures de departaments i instituts. No donava gaire informació d’aquest acord ni mostrava el seu contingut. Els CAU volem fer diverses consideracions al respecte.

En línies generals els CAU valorem acceptables les propostes d’acord sobre les que estem treballant (Gerència-JPF) i que poden desembocar en una reorganització de les estructures de departaments i instituts de la que es poden veure beneficiats a nivell retributiu els PAS-F que desenvolupen la seva tasca professional als àmbits esmentats. 

El que no ens sembla gens adequat és que només es faci un acord per aquests àmbits i quedin fora tota la resta (gestions acadèmiques, econòmiques, biblioteques, serveis centrals, altres serveis, etc…) i que no hi hagi cap previsió temporal de que es farà.

Els CAU ja ens vam manifestar en contra d’aquesta situació i abans de l’estiu passat vam presentar una proposta amb 10 punts sobre qüestions a negociar al respecte de la Relació de Llocs de Treball (RLT) (link), que després que els que lideren la JPF (CCOO i UGT) la menystingueren durant quasi sis mesos va ser votada i rebutjada al plenari de la JPF del mes de desembre passat. El punt 1 proposava:

  1. Trencar amb la negociació actualment establerta amb la Gerència a la comissió de la RLT i Plantilla on només es tracten les estructures o places que interessen a la Gerència. Canviar-la per la negociació d’un anàlisi global de la plantilla amb calendari de realització. Demanem un estudi previ de càrregues de treball de tota la plantilla per tal que la RLT contempli la situació real de les necessitats de la UAB i es reconeguin les reclassificacions que se’n desprenguin. En aquest estudi han de participar les persones, els implicats, els treballadors i treballadores que són els que millor coneixen la realitat dels seus llocs de feina.

Els líders de la JPF no van trencar negociacions i van acceptar negociar únicament els àmbits de departament i instituts, no van voler exigir a Gerència cap calendari de negociació d’un anàlisi global de la plantilla i no s’ha fet participar, ni s’ha consultat, ni tan sols s’ha informat en cap moment al PAS-F, o com a mínim al PAS afectat.

Per què aquest interès de Gerència per negociar departaments i instituts? Per que així ho havia prioritzat l’equip de govern. 

Per què aquest interès dels qui lideren la JPF per negociar departaments i instituts? És prou coneguda la simbiosi entre l’equip de govern i CCOO en moltes qüestions i sempre és positiu quedar bé amb els amics que manen. Ja ho diu la dita: “hoy por ti mañana por mi”. 

Tan per la Gerència com pels líders de la JPF s’ha de tancar la negociació amb urgència doncs l’actual equip de govern acaba mandat aviat (maig) i se li han de donar totes les medalles que es pugin abans que plegui i així aplanar el camí a una candidatura a rector/a continuista. Encara es lamenta l’equip de govern de no poder haver presentat al darrer claustre del 17/12/19 el trofeu de la reorganització de les estructures de departaments i instituts.

Des dels CAU ens hem mogut fins ara en la prudència sobre aquesta qüestió però volem deixar palès que:

  1. Creiem que és un greu error estratègic negociar la RLT a pedaços i segons els interessos de l’equip de govern o d’interessos més o menys espuris. S’ha d’aconseguir el compromís i el calendari de revisió de tots els llocs de treball a tots els àmbits de la UAB.
  2. Creiem que s’ha menystingut a d’altres àmbits professionals que ja tenien reivindicacions històriques per a la revisió de la seva RLT. A tall d’exemple: gestions acadèmiques, econòmiques, biblioteques, etc…   
  3. Aquest possible acord per a departaments i instituts marcarà les futures negociacions de la RLT de qualsevol altra àmbit professional de la UAB. És a dir, directa o indirectament aquest possible acord afecta al global del PAS-F.
  4. Creiem negatiu que els temes de reivindicació i/o negociació de la JPF vinguin marcats per la simbiosi entre equips de govern i algunes seccions sindicals i no pas pel que vulguin prioritzar les treballadores a les que representem.
  5. Creiem que és un error que ni tan sols el PAS afectat hagi pogut participar de la proposta de la JPF, ni que encara no la conegui. Esperem que la JPF tingui la dignitat de convocar a tot el PAS-F en assemblea per a que aquest doni la seva opinió al respecte del possible acord abans de decidir sobre la seva signatura. 
  6. Esperem que la JPF faci públic en breu l’acord que CCOO avançava el 20/12/19. Els CAU ha estimat oportú no fer-ho doncs pertany a la negociació de la JPF i pensem que és aquesta qui ha de fer-ho. Els CAU en cap cas volem patrimonialitzar la tasca de la JPF. 

Continuarem treballant a la JPF i des de la nostra secció sindical per a representar al PAS-F de la millor forma possible i estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta i/o suggeriment.