Programa electoral CAU-IAC (5)

 

Programa electoral CAU-IAC, Eleccions Comitè d’empresa PAS 2023:

1. Plantilla i classificació professional: plantilla, relació de llocs de treball i carrera professional; formació; selecció. 

2. Conciliació laboral i familiar: conciliació, gènere, igualtat; acord de teletreball; jornada i horaris. 

3. Salut laboral 

4. Recuperació del poder adquisitiu: sous i ajudes

5. Col·lectius en lluita: capítols 1 i 6, SIDs, SLIPIs i laboratoris; temporalitat. 

5.1. Capítol 1 

Els CAU-IAC continuarem lluitant; i fent nostres les propostes formulades per les assemblees dels col·lectius, les actuals de SIDs, SLIPIs i tècnics de laboratori, i totes altres que es reuneixin en el futur, en el seus processos de reorganització per aconseguir un reconeixement econòmic que s’ajusti a les funcions a desenvolupar i a les tasques realitzades de fa molts anys i fins el dia d’avui. 

 5.2. Capítol 6, temporalitat 

L’acord d’estabilització de capítol VI, així com el vergonyós acord per reduir la temporalitat (signat entre el PSOE i CCOO, UGT i CSIF) s’han d’entendre com una mesura de xoc per a intentar redreçar una situació de vulneració de drets laborals responsabilitat de les administracions públiques, però en cap cas un model de continuïtat.  

Els CAU-IAC considerem inadmissible prosseguir amb la política UAB dels últim 25 anys de “temporalitzar” tasques estructurals que ha suposat la implementació, a la pràctica, de dos categories de PAS laboral: els de plantilla i els capítol VI que han hagut de suportar una conculcació històrica dels seus drets laborals. 

Per això el compromís de Els CAU-IAC serà el de vetllar per a que les places temporals siguin per a tasques realment temporals, i per a que els processos concursals siguin en base a conveni i no en base a interessos (personals o corporatius) de determinats elements de l’acadèmia. I, molt especialment, l’aplicació del Conveni col·lectiu a tot el PAS de la UAB independentment dels seu origen contractual o de finançament. 

6. Comitè d’empresa