Programa electoral CAU-IAC (6)

 

Programa electoral CAU-IAC, Eleccions Comitè d’empresa PAS 2023:

1. Plantilla i classificació professional: plantilla, relació de llocs de treball i carrera professional; formació; selecció. 

2. Conciliació laboral i familiar: conciliació, gènere, igualtat; acord de teletreball; jornada i horaris.

3. Salut laboral 

4. Recuperació del poder adquisitiu: sous i ajudes

5. Col·lectius en lluita: capítols 1 i 6, SIDs, SLIPIs i laboratoris; temporalitat. 

6. Comitè d’empresa 

L’esperit assembleari és la marca d’aigua en la identitat dels CAU-IAC. Aquest esperit l’hem transportat sempre als comitès d’empresa i juntes del PAS. Seguirem mantenint la nostra aposta a favor de les assembles de personal com a base de les decisions del Comitè d’empresa, com hem fet sempre. 

Però el model assembleari s’ha de traslladar, també, al funcionament del Comitè; mantindrem les nostres propostes de treball cooperatiu dins d’aquest organisme unitari amb la finalitat de treballar en base al consens dels seus membres i no des de la política d’imposició de majories. Per això, Els CAU-IAC mantindrem les nostres propostes de rotació dels càrrecs del Comitè, tant els de presidència i secretariat com els de delegació de prevenció.  

Però, a més de la rotació de càrrecs, la nostra proposta inclourà el treball cooperatiu en totes les comissions de treball del Comitè amb l’objectiu de coordinar l’acció sindical de tots els actius del PAS-L per a reforçar la capacitat de plantejar una marc reivindicatiu comú a la gerència. En aquest aspecte proposarem el desenvolupament d’una plataforma reivindicativa pel període de vigència del proper Comitè d’empresa tal i com s’ha fet a la Junta de PAS, i també convidarem a les persones del PAS-L que ho desitgin, sense necessitat de filiació sindical, a incorporar-se en les tasques de treball de les comissions del Comitè d’empresa; per millorar i ampliar les propostes de tota la plantilla.